Od naukowca do Noblisty

Do 4 kwietnia można przesyłać zgłoszenia do udziału w Forum Młodych Uczonych – „Od młodego naukowca do laureata Nagrody Nobla”

Nowy projekt, adresowany do młodych polskich naukowców, jest realizowany przez  Radę Młodych Naukowców we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Forum odbędzie się 18 kwietnia w Fabryce Trzciny w Warszawie. Będzie to pierwszy projekt z cyklu spotkań organizowanych corocznie z myślą o młodych polskich naukowcach.

Forum  będzie  miejscem spotkań młodych badaczy z laureatami Nagrody Nobla oraz wybitnymi przedstawicielami polskiej nauki. Przewidziane są dyskusje panelowe, w trakcie których omówiony zostanie model kariery naukowej w każdej z czterech grup nauk: o życiu i  Ziemi, chemicznych i o materiałach,  matematyczno-fizycznych i inżynierskich, humanistycznych i społecznych.

Wydarzenie ma m.in. zainspirować  młodych badaczy do rozwijania badań na światowym poziomie. Ponadto  ma być okazją do omówienia ścieżki kariery naukowej i mechanizmów finansowania badań w Polsce i na świecie oraz współpracy naukowej i umiędzynarodowienia prowadzonych badań.

Gościem Honorowym tegorocznego spotkania będzie prof. Robert Huber, który wygłosi wykład zatytułowany „Jak zostałem naukowcem”.

Udział w Forum Młodych Uczonych jest możliwy  po przekazaniu do 4 kwietnia br. zgłoszenia internetowego – formularz rejestracyjny znajduje się na stronie www.rmn.org.pl.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się na stronie internetowej Rady Młodych Naukowców lub wysyłając e-mail na adres: [email protected].