Odnaleziono starożytne gospodarstwo. Jego właściciele w pośpiechu uciekli przed zagrożeniem

Archeolodzy pracujący na terenie Izraela natrafili na liczące około 2100 lat pozostałości gospodarstwa rolnego. Wszystko wskazuje na to, że jego właściciele gwałtownie uciekli przed jakimś zagrożeniem.
Odnaleziono starożytne gospodarstwo. Jego właściciele w pośpiechu uciekli przed zagrożeniem

Mieliśmy wielkie szczęście odkryć kapsułę czasu, w której znaleziska pozostały tam, gdzie zostawili je mieszkańcy tego miejsca. […] Wygląda na to, że opuścili to miejsce w pośpiechu, w obliczu zbliżającego się niebezpieczeństwa, być może zagrożenia atakiem wojskowym.” – powiedział archeolog Amani Abu-Hamid

Jedna z teorii zakłada, iż mieszkańcami tego feralnego miejsca byli Seleucydzi, którzy uciekali przed najazdem Machabeuszy, zwanych również Hasmoneuszami. Ich królestwo rozszerzyło swój zasięg o Galileę, dlatego istnieje możliwość, że gospodarstwo zostało opuszczone w następstwie tych wydarzeń. Na miejscu odkryto narzędzia rolnicze, między innymi kilofy i kosy wykonane z żelaza, a także monety, które wydają się pochodzić z drugiej połowy II wieku p.n.e.

Osada zbudowana na gruzach poprzedniej

Odkryte przedmioty sugerują też, że mieszkańcy gospodarstwa zajmowali się tkactwem i hodowlą owiec lub kóz. Do ustalenia dokładnej tożsamości tamtejszych ludzi będzie jednak potrzeba dalszych badań. Co ciekawe, w tej samej lokalizacji wcześniej istniała inna osada, której pozostałości,  w postaci zabudowań i naczyń garncarskich, sięgają IX i X wieku p.n.e. Warto jednak zaznaczyć, iż datowanie tych przedmiotów zostało wykonane w oparciu o ich wygląd – dokładniejsze wyniki powinny pojawić się dzięki datowaniu radiowęglowemu.

Zagroda znajduje się w obrębie Horbat Assad, na wschód od Jeziora Galilejskiego. Odkrycia dokonano w związku z przygotowaniami do budowy infrastruktury związanej z odsalaniem wody, która będzie dostarczała słodką wodę do pól uprawnych w Izraelu i krajach sąsiednich. Zanim powstało Królestwo Hasmoneuszy Seleucydzi rządzili południową częścią królestwa Judei, a wielu Żydów powróciło tam z wygnania. Mogli praktykować swoją religię, ale ich kultura została wymieszana z hellenistyczną.

Krwawe dzieje ówczesnych mieszkańców

Przedstawiciel dynastii Seleucydów, Antioch IV Epifanes, przejął w 168 roku p.n.e. bezpośrednią kontrolę nad Judeą po próbie zamachu stanu. Rzekomo doprowadziło to do śmierci i zniewolenia tysięcy ludzi podczas ataków na Jerozolimę. Władca zmusił też Żydów do jedzenia wieprzowiny, pracy w szabat i zaprzestania obrzezania synów. W 167 roku p.n.e. Judejczycy zbuntowali się przeciwko Seleucydom, co nazywamy obecnie powstaniem Machabeuszów. Rewolta była następstwem decyzji króla o wybudowaniu ołtarza Zeusa w Świątyni Jerozolimskiej. Walki trwały siedem lat, a ostatecznie  Machabeusze uniezależnili się od Seleucydów i ustanowili w całym regionie żydowskie królestwo Hasmoneuszy.