Ogólnopolski konkurs „Student-Wynalazca”

Studenci studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, którzy mogą już pochwalić się wynalazkiem własnym lub stworzonym we współpracy z inną osobą mogą powalczyć o udział w prestiżowej wystawie w Genewie.

Do wygrania jest aż pięć stoisk. Zgłoszenia do konkursu „Student-wynalazca” można nadsyłać do 31 stycznia 2014 r.

Wynalazek, wzór użytkowy lub przemysłowy musi być zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Regulamin konkursu mówi, że zgłoszenie musi nastąpić w okresie trwania studiów. Jeżeli kandydaci do nagrody są już absolwentami – ważne, by ich zgłoszenie do ochrony nastąpiło do pół roku od daty ukończenia nauki. Do rywalizacji mogą też przystąpić osoby, którym zostało udzielone prawo wyłączne na wynalazek lub wzór.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Zgłoszenia oceni pięcioosobowa komisja powołana przez organizatora – Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach. Jury przyzna od trzech do pięciu równorzędnych nagród głównych oraz wyróżnienia.

Laureaci nagród głównych wezmą udział w 42. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie , która odbędzie się między 2 a 6 kwietnia 2014 r. Organizator sfinansuje zarówno koszty stoiska wystawienniczego, jak również podróży i pobytu twórców w Genewie. Nagrody zostaną powiększone o dodatkową kwotę przeznaczoną na podatek.

To już IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Student-wynalazca”. Ma on na celu m.in. zaangażowanie studentów w działalność badawczo-rozwojową i poszukiwanie innowacji, które w przyszłości mogą pomóc im rozwinąć własną działalność gospodarczą. To także sposób na promowanie wyników prac chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 lutego. Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: http://patenty.tu.kielce.pl/formularz-zgloszeniowy/.

Źródło: PAP Nauka w Polsce, Karolina Olszewska