Ojciec dziecka zazwyczaj jest starszy od matki. Czy tak było zawsze?

Analizy poświęcone przeciętnemu wiekowi rodziców umożliwiły identyfikację trendów w tym zakresie, które obejmują ostatnich 250 tysięcy lat.
Ojciec dziecka zazwyczaj jest starszy od matki. Czy tak było zawsze?

Jak się okazało, w tym okresie średni wiek posiadania dzieci przez ludzi wynosi 26,9 lat. Innymi słowy, przeciętny rodzic ma pierwsze dziecko w wieku 26-27 lat. Jeśli chodzi o średni wiek ojców będących przedstawicielami naszego gatunku, od zawsze był on wyższy niż w przypadku matek. Przeciętny ojciec z gatunku Homo sapiens zostawał rodzicem w wieku 30,7 lat, podczas gdy przeciętna matka – w wieku 23,2 lat. Szczegółowe ustalenia na ten temat są dostępne na łamach Science Advances

Czytaj też: Pozbawione głów szkielety tuż za naszą granicą. Przerażające znalezisko dotyczy niemal 40 osób

Dzięki naszym badaniom nad współczesnymi ludźmi zauważyliśmy, że możemy przewidzieć wiek, w którym ludzie mieli dzieci na podstawie rodzajów mutacji DNA, które pozostawili swoim dzieciom. […] Następnie zastosowaliśmy ten model do naszych ludzkich przodków, aby określić, w jakim wieku nasi przodkowie prokreowali. wyjaśnia Matthew Hahn z Indiana University Bloomington

Na przestrzeni ostatnich pięciu tysięcy lat wspomniana różnica wieku zmniejszyła się. Gdyby wziąć pod uwagę wyłącznie czasy współczesne, to okazałoby się, że średni wiek matek to 28 lat. Zmiany w drugą stroną miały natomiast miejsce około 10 tysięcy lat temu – być może wraz z narodzinami rolnictwa oraz przechodzeniem ówczesnych mieszkańców na osiadły tryb życia. Wtedy też średni wiek, w którym ludzie zaczynali mieć potomstwo, obniżył się. Doszło też do boomu demograficznego.

Trend, za sprawą którego ojciec dziecka jest przeciętnie starszy od matki ma co najmniej 250 tysięcy lat

Najważniejszy pozostaje natomiast fakt, iż ojcowie zazwyczaj są i byli zauważalnie starsi od matek. Trend ten sięga co najmniej 250 tysięcy lat wstecz, a przecież Homo sapiens pojawił się na Ziemi niewiele wcześniej, bo około 300 tysięcy lat temu. Obecne zmiany w zakresie wieku przeciętnego rodzica wynikają w dużej mierze z odmiennego podejścia kobiet, które coraz częściej nie uznają posiadania potomstwa za priorytet – przynajmniej w latach wczesnej młodości. 

Jeśli natomiast chodzi o przeprowadzone badania, to były one możliwe dzięki mutacjom de novo, czyli zmianom DNA, które pojawiają się spontanicznie u jednego członka rodziny, lecz nie są przenoszone dalej. Na podstawie danych pochodzących od tysięcy dzieci, wzór i liczba nowych mutacji występujących u rodziców przed przekazaniem ich dzieciom zależą od wieku każdego z rodziców w momencie poczęcia. W ten właśnie sposób naukowcy byli w stanie oszacować męskie i żeńskie znaczniki czasu związane z rodzicielstwem na przestrzeni 250 000 lat.

Czytaj też: Ćwiczenia fizyczne pomagają duszy, ciału  i… nie tylko. Zaskakujące wnioski naukowców

Historia ludzkości składa się z różnych źródeł: zapisków, znalezisk archeologicznych, skamielin itp. Nasze genomy, DNA znajdujące się w każdej z naszych komórek, oferują rodzaj rękopisu historii ewolucji człowieka. Ustalenia z naszej analizy genetycznej potwierdzają niektóre rzeczy, które wiedzieliśmy z innych źródeł, ale także oferują bogatsze zrozumienie demografii starożytnych ludzi. podsumowują autorzy