Istnieje powszechne przekonanie, że wraz z wiekiem ludzie tracą zainteresowanie seksem.  Badanie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii zdaje się przeczyć tej tezie. Mimo upływu lat aktywność seksualna pozostaje  ważną częścią życia i w sposób ewidentny przekłada się na stan zdrowia.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 2577 mężczyzn i 3195 kobiet powyżej 50 roku życia. Uczestnicy zostali  zapytani, czy w ciągu ostatniego roku zaobserwowali spadek pożądania, zdolności do erekcji (mężczyźni) i częstotliwości stosunków seksualnych .

Jak się okazało, w grupie mężczyzn w wieku 60-69 lat aż 85 proc. deklarowało aktywne życie seksualne, w grupie 70-79 lat - 60 proc., w wieku 80 lat i więcej - 32 proc. Kobiety okazały się mniej aktywne seksualnie, ale wiele z nich zwracało uwagę na to, że mimo upływu lat nadal ma ochotę na seks i chciałyby uprawiać go więcej. (Dla porównania badania przeprowadzone w USA wskazują  na podobny poziom aktywności seksualnej w tych grupach wiekowych).

- Fakt, że tak wiele dojrzałych osób nadal uprawia seks, jest dobrą wiadomością. Jak pokazują najnowsze badania, im mniejsza aktywność seksualna, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym - czytamy na stronie independent.co.uk

Osoby - zarówno mężczyźni, jak i kobiety - które coraz rzadziej uprawiały seks skarżyły się na pogarszający się stan zdrowia.  Mężczyźni , którzy zgłaszali mniejsze zainteresowanie seksem, częściej chorowali na raka, chorobę wieńcową lub inne przewlekłe choroby. (Spadek libido mógł być oczywiście efektem wczesnej, niezdiagnozowanej jeszcze choroby).

Badania wykazały również, że osoby starsze są bardziej zadowolone z życia, kiedy są aktywne seksualnie. Mężczyźni którzy wciąż uprawiali seks, mieli lepsze wyniki w testach sprawności poznawczej niż ci, którzy seksu nie uprawiają.

Nie jest tajemnicą, że seks wpływa na samopoczucie. Wynika to głównie z tego, że podczas stosunku  uwalniane są endorfiny, które wywołują uczucie radości. Wpływa to nie tylko na nasze zdrowie psychiczne, ale też na ogólny stan zdrowia - wyższy poziom endorfin wiąże się z lepszą pracą układu odpornościowego, co może zmniejszać ryzyko wystąpienia raka i chorób serca.

Seks jest również formą aktywności fizycznej - zazwyczaj o umiarkowanym stopniu intensywności, a ta generalnie przynosi korzyści dla zdrowia. Można przyjąć, że w czasie stosunku spalamy prawie 4 kalorie na minutę.  

Badacze są mniej entuzjastyczni jeśli chodzi o testowanie nowych pozycji seksualnych i odkrywania innych rodzajów aktywności seksualnej u osób starszych. Bez wątpienia można jednak stwierdzić, że, że regularna aktywność seksualna w starszym wieku przekłada się na wymierne korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego.