Palenie a poziom IQ

Naukowcy zauważyli, że istnieje zależność pomiędzy paleniem papierosów a ilorazem inteligencji. Nowe badania są dowodem na to, że palacze mają… niższy poziom IQ.

Naukowcy izraelscy skupieni wokół profesora Marka Weisera z Tel Aviv University oraz Sheba Medical Center przy szpitalu Tel Hashomer Hospital przeprowadzili doświadczenie, w którym okazało się, że różnica pomiędzy IQ palących i niepalących osób wynosi aż 7 punktów. 

Co roku w ciągu kilku lat naukowcy testowali iloraz inteligencji izraelskich żołnierzy. W ten sposób udało się przebadać ponad 20 tys. zdrowych żołnierzy w wieku 18-21 lat. 68% z nich nie paliło papierosów w ogóle, 3% paliło w przeszłości, lecz rzuciło nałóg, a 28% z nich wypalało przynajmniej 1 papierosa dziennie. Wyniki badania wykazały, że przeciętny poziom inteligencji palaczy wynosi 94 punkty. Nałogowi palacze, którzy wypalają codziennie więcej niż jedną paczkę papierosów, wypadli w badaniu jeszcze gorzej – ich średni poziom inteligencji wyniósł zaledwie 90 punktów, podczas gdy osoby niepalące osiągnęły przeciętnie 101-punktowy wynik. Najbardziej znaczącym był wynik zaobserwowany wśród bliźniąt, z których jedno paliło, drugie natomiast było osobą niepalącą. Zaobserwowano bowiem podobne proporcje – IQ palącego bliźniaka było zazwyczaj niższe, niż IQ niepalącego brata.

Do tej pory naukowcy uważali, że palacze wychowali się w trudnych warunkach ekonomiczno-socjalnych lub też otrzymali niski poziom wykształcenia. Tym razem, dzięki losowemu doborowi uczestników badania, udało się wykluczyć te dodatkowe czynniki. Wynik ten daje do myślenia, niemniej jednak naukowcy podkreślają, że iloraz inteligencji większości palaczy był na średnim, a nie na niskim poziomie.

Wyniki badań są kolejnym potwierdzeniem negatywnego wpływu papierosów na zdrowie fizyczne i umysłowe ludzi. Według izraelskich lekarzy odkrycie może pomóc rodzicom, lekarzom oraz pedagogom w określaniu na podstawie ilorazu inteligencji grup ryzyka wśród dzieci i zapobieganiu rozwijania się u nich uzależnień. Ludzie z niższym IQ są nie tylko bardziej podatni na palenie papierosów, lecz również na inne nałogi, a także częściej cierpią na otyłość. Szczegóły badania zostały opublikowane w magazynie Addiction.