Pierwsza instalacja fotowoltaiczna w Warszawie

W Warszawie podłączona zostanie instalacja fotowoltaiczna, produkująca nawet 25 MWh energii elektrycznej na rok. Jest to pierwsze takie rozwiązanie, podłączone do sieci energetycznej RWE Stoen Operator w Warszawie.

Instalacja firmy EURO, składająca się z 66 paneli słonecznych, może wytwarzać rocznie od 15 do 25 MWh energii elektrycznej, co wystarcza na oświetlenie korytarzy, biur, sanitariatów, wind i niektórych urządzeń biurowych. Tym samym pokryte zostanie 10 % zapotrzebowania całego budynku na energię elektryczną.

Obok energii wiatrowej to właśnie ogniwa fotowoltaiczne są, jak podaje w informacji prasowej firma RWE, jednym z najczęściej wykorzystywanych, odnawialnych źródeł energii na świecie. Ich udział w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce jest jednak do dzisiaj niewielki. Jak działa ta technologia? Energia produkowana jest z promieniowania słonecznego za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Panele słoneczne składają się z większej liczby takich ogniw. Wystawienie ogniw na działanie słonecznych promieni skutkuje wzbudzeniem ladunku elektrycznego oraz powstaniem energii w postaci prądu stałego. Po zamianie tego prądu na prąd zmienny można korzystać z energii elektrycznej w instalacji sieciowej. Panele słoneczne są źródłem energii podobnym do generatorów, działających w elektrowniach, a więc przyłączenie ich do sieci uwarunkowane jest spełnieniem wszelkich wymogów prawa energetycznego.

Inwestycja została sfinansowana w całości z funduszy spółki Euro. Kolektory słoneczne to takie samo źródło energii jak generatory pracujące w elektrowniach. Dlatego też do uzyskania pozwolenia na przyłączenie ich do sieci konieczne jest spełnianie wszystkich wymogów prawa energetycznego. Rozwiązania pozwalające na bezpieczne podłączenie tych urządzeń do sieci zostały opracowane przez RWE Stoen Operator oraz firmę EURO.

źródło: www.rwe.pl