1. MISJA

Kiedy nie masz jasno sprecyzowanej misji (lub jesteś wyznawcą wartości uważanych za ważne przez inne osoby, a nie przez ciebie samego), życie wydaje ci się pasmem zmagań.Okoliczności wywierają na ciebie presję, często kierując cię w strony, które niekoniecznie sam byś wybrał. Odczuwasz frustrację i niepokój. Misja jest paliwem dla planów i działań. Dzięki niej nabierasz poczucia sensu tego, co zamierzasz osiągnąć. Nie ograniczaj się do tego, co uważasz za możliwe do osiągnięcia, ani do tego, co uważasz, że potrafisz. Ważne jest, czego tak naprawdę chcesz, co jest twoją pasją i co jest dla ciebie rzeczywiście ważne. Jak powiedział Friedrich Nietzsche, „ten kto ma w życiu swoje »dlaczego«, poradzi sobie z »jak«”. Realizacja planów zgodnych z życiową misją daje najgłębsze poczucie spełnienia. Stephen Covey, światowy autorytet w dziedzinie przywództwa, uważa świadomość swojej misji za największą życiową siłę napę dową. „Misja jest wyrazem tego, co w tobie najgłębsze i najlepsze– pisze w książce »Najpierw rzeczy najważniejsze« – wyraża twoje wyjątkowe umiejętności i niepowtarzalną zdolność dawa nia czegoś od siebie innym”.

ĆWICZENIE: WYCIECZKA W PRZYSZŁOŚĆ

Za Coveyem proponuję ci jedną z najskutecz niejszych metod formułowania osobistej de klaracji misji życiowej. Najpierw zadbaj o czas tylko dla siebie – z dala od telefonów, pracy, przyjaciół, rodziny. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoje osiem dziesiąte urodziny. Oto odbywa się wspaniała uroczystość. Twoi przyjaciele, bliscy i znajomi zebrali się, by złożyć ci życzenia. Wyobraź to sobie z najdrobniejszymi szczegółami. Widzisz, jak oni wszyscy stoją jeden przy drugim, by złożyć ci wyrazy uznania? Wyobraź sobie teraz, że każdy z nich symbolizuje role, jakie teraz odgrywasz w życiu: rodzica, pracownika, męża, przyjaciela, brata itp. Załóżmy również, że wywiązałeś się z tych zadań do granic możliwości.

Odpowiedz na pytania:

  • Co powiedzieliby ci ludzie?
  • Za jakie cechy charakteru by cię pochwalili?
  • O jakich twoich znaczących dokonaniach mogliby wspomnieć?
  • Przyjrzyj się im uważnie. Czy w zasadniczy sposób zmieniłeś ich życie?
  • Weź kartkę i wypisz własne role, a obok nich wyrazy uznania, jakie chciałbyś usłyszećod każdej z osób symbolizujących kolejne role.
  • Jakie motto nadałbyś swojemu życiu, odbierając te wszystkie wyrazy uznania?
  • Jak się czujesz wobec takiego obrazu swojego życia?