2. CEL

Cele to po prostu misja podzielona na mniejsze, konkretne i gotowe do realizacji zadania.Ludzie stawiający sobie cele zgodnie z ich misją i wartościami mają większe szanse powodzenia niż ci, którzy żyją z dnia na dzień. Ambitny, konkretny, jasno sprecyzowany i określony w czasie cel sprawia, że bardziej się staramy. Wyznaczając cel, wyrażamy przed sobą i innymi wiarę w to, że jesteśmy w stanie przejść drogę do celu, mimo że mogą pojawić się na niej przeszkody. W 1879 roku Thomas Edison oświadczył, że 31 grudnia zaprezentuje, jak działa żarówka elektryczna, chociaż poprzednie jego pomysły nie były udane. W sylwestrowy wieczór 1879 roku spełnił swoją obietnicę. Na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia John F. Kennedy oświadczył, że do końca dekady Stany Zjednoczone wyślą człowieka na Księżyc. Złożył tę deklarację, mimo że technologia kosmiczna była wciąż niewystarczająca do zorganizowania takiej wyprawy. Kennedy osiągnął jednak swój cel i załoga Apollo 11 wylądowała na Księżycu 21 lipca 1969 r. Powyższe przykłady są imponujące – słowna deklaracja celów nie jest gwarancją ich osiągnięcia, ale zdecydowanie podnosi motywację i zwiększa szanse na powodzenie. „Dopóki człowiek nie podejmuje zobowiązania, wciąż jest wahanie, możliwość wycofania się, brak skuteczności”– podkreśla szkocki himalaista William H. Murray. Dlatego zachęcam cię do postawienia sobie celów, zapisania ich i pochwalenia się nimi innym. 

ĆWICZENIE: METODA SMART

W wyznaczaniu celów nie ma nic trudnego. Ludzie najczęściej nie przenoszą ich na papier i nie mówią o nich innym, ponieważ obawiają się, że w ten sposób staliby się odpowiedzialni za ich osiągnięcie. Kiedy cele są niejasne, nie grozi ci utrata twarzy i związane z tym przykrości, jeśli ich nie osiągniesz. Ale też szansa, że je osiągniesz, jest mniejsza. Cel będzie łatwiejszy do zrealizowania, gdy spełni kilka kryteriów: będzie szczegółowy, mierzalny, atrakcyjny, realny i określony w czasie. Wytrwasz w jego realizacji i osiągniesz spełnienie tylko wtedy, gdy będzie ekologiczny – to znaczy zgodny z twoją misją życiową i wartościami.

Wybierz jeden cel, który wydaje ci się teraz najważniejszy. Skonkretyzuj go za pomocą poniższych rad i pytań. Następnie sprawdź, czy to jest naprawdę to, co jest dla ciebie ważne i wartościowe.