Dobrze określony cel powinien być:

SZCZEGÓŁOWY– konkretny cel łatwiej osiągnąć niż cel ogólny. Cel trzeba zdefiniować możliwie najbardziej precyzyjnie, najlepiej tak, aby osoby, które będą czytać o twoim celu, nie miały wątpliwości, czego tak naprawdę chcesz. Pomoże ci pytanie: » Czego dokładnie chcesz? (postaraj się spojrzeć na swój cel jak na zdjęcie i opisz, jak najbardziej obiektywnie).

MIERZALNY– cel musi być wymierny, to znaczy tak sformułowany, by można było liczbowo albo w inny jednoznaczny sposób określić efekt końcowy. Pomogą ci pytania: » Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel? » Jaki skutek wywoła osiągnięcie tego celu? Jaki stan psychofizyczny chcesz uzyskać? » Jakie twoje potrzeby zaspokoi?

ATRAKCYJNY (AMBITNY) – cel musi być atrakcyjny, wzbudzać ciekawość i chęć działania.Poza tym musi być stosunkowo trudny, ale jednocześnie możliwy do osiągnięcia. Pomogą ci pytania: » Jakie korzyści odniesiesz, gdy osiągniesz ten cel? » Co stracisz, gdy nie osiągniesz tego celu?

REALISTYCZNY– cel musi być do osiągnięcia, z uwzględnieniem zasobów, obecnej sytuacji, czasu przeznaczonego na osiągnięcie celu. Pomoże ci pytanie: » Jakie argumenty przemawiają za realnością tego celu? TERMINOWY– określony w czasie jak najbardziej realistycznie. Wyznaczony czas na osiągnięcie celu jest czynnikiem mobilizującym. Pomoże ci pytanie: » Kiedy osiągniesz swój cel?