JAK SPRAWDZIĆ, CZY CEL JEST EKOLOGICZNY?

Możesz to zrobić na dwa sposoby.

1. Odpowiedz sobie szczerze na pytania: » Jakie twoje wartości realizuje dany cel? (Nazwij je konkretnie). » Jaki efekt osiągniesz dzięki realizacji tego celu? » Czy osiągnięcie tego celu może być stratą dla kogoś innego?

2. Zadbaj o chwilę ciszy i samotności dla siebie. Zamknij oczy i jak najdokładniej wyobraź sobie moment, kiedy osiągnąłeś/osiągnęłaś swój cel. Jakie uczucia się w tobie pojawiają? Jeśli odczuwasz radość, spokój i satysfakcję, to może być oznaką, że cel jest ekologiczny i spójny z twoimi wartościami. Jeśli pojawia się w tobie niepewność, lęk, niechęć, brak poczucia spełnienia – zastanów się, co może być tego powodem. Czy cel rzeczywiście wypełnia twoje wartości? Czy nie realizujesz go kosztem innych celów? Czy osiągnięcie celu może być krzywdzące dla innych?

 

3. PLANUJ WSTECZ

Tradycyjne planowanie naprzód ma jedną podstawową zaletę – jest dla nas bardziej naturalne. Ale sprawdza się tylko w przypadku prostych, krótkoterminowych celów (np. kupno nowej lodówki lub zarezerwowanie lotu do konkretnego kraju). Nie jest równie efektywne w przypadku celów złożonych, takich jak znalezienie nowej pracy, zrzucenie wagi, zaplanowanie ślubu lub zakupienie domu. Problem planowania do przodu polega na tym, że skupia się na działaniach i skłania nas do zbyt dużej szczegółowości w określaniu kolejnych kroków. Przy takim tradycyjnym planowaniu brak ci struktury potrzebnej do tego, by wykonać odpowiednie rzeczy w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim momencie. Planowanie wstecz skupia się na rezultatach. Dostarcza struktury niezbędnej do wykonania właściwych rzeczy we właściwej kolejności we właściwym czasie. Ponadto pomaga utrzymać rozpęd, nawet jeśli się nie jest w dobrym nastroju.

ĆWICZENIE: UCIECZKA DO PRZODU

1. Wybierz jeden cel– możesz skorzystać z tego, jaki stworzyłeś w poprzednim ćwiczeniu.

2. Sporządź listę minicelów – kroków pośrednich, jakie musisz osiągnąć, aby zrealizować swój cel w terminie, który sobie wyznaczyłeś. Każdy krok zapisz na małej kartce. Nie musisz na tym etapie zastanawiać się nad ich kolejnością – po prostu wypisuj je tak, jak przychodzą ci do głowy.

3. Na białej duże kartce narysuj oś czasuw postaci pionowej linii prostej. Umieść bieżącą datę na dole linii, a ostateczny termin na górze. Ustaw teraz wzdłuż linii czasu kolejne kroki zapisane na małych karteczkach, zaczynając od terminu ostatecznego aż do dziś.