4. PRZEWIDUJ JUŻ TERAZ, CO MOŻE SIĘ NIE UDAĆ

Podejmowanie ryzyka to klucz do sukcesu.Potwierdza to Helen Keller, amerykańska pisarka, która od urodzenia była głuchoniewidoma: „Poczucie bezpieczeństwa to w głównej mierze przesąd, bo życie jest albo niebezpieczną przygodą, albo niczym”. Ludzie, którzy osiągają zamierzone cele  żyją zgodnie z własną misją, nie unikają ryzyka, ale uczą się sobie z nim radzić. 

ĆWICZENIE:

W analizie ryzyka może ci pomóc postępowanie według poniższych kroków.

1. Przyjrzyj się jeszcze raz powyższym celom, które stanowią kroki do osiągnięcia twojego głównego celu. Przy każdym z nich zapisz trudności, które mogą uniemożliwić jego realizację.

2. Po zapisaniu możliwych przeszkód zastanów się i oceń w skali od 1 do 5: a)jak duże jest ryzyko, że ta przeszkoda się pojawi, b) jak poważne będą konsekwencje pojawienia się tej przeszkody.

3. Te przeszkody, które w obu przypadkach oznaczyłeś/aś w skali od 1-2, nie stanowią najprawdopodobniej zagrożenia dla celów. Natomiast przeszkody ocenione na 3-5 są istotne i mogą przeszkodzić w osiągnięciu zamierzeń. W związku z tym twoje cele pośrednie wymagają modyfikacji. Żeby zapobiec porażkom, postaraj się uszczegółowić zagrożone cele lub stwórz cele alternatywne na wypadek pojawiających się trudności. Dzięki takiemu postępowaniu zmniejszysz ryzyko i konsekwencje niezrealizowanych celów.