Płodna Polka: Alarmujące wyniki raportu nt. płodności

82% Polek, które nie posiadają jeszcze dzieci, nigdy nie diagnozowało się pod kątem swojej płodności, a aż 25% z nich planuje ciążę po 30. roku życia. Tymczasem jedną z przyczyn bezpłodności jest zbyt późna decyzja o założeniu rodziny połączona z wczesnym wejściem w okres przekwitania.

W związku ze stale podnoszącym się wiekiem, w którym Polki decydują się na pierwszą ciążę, rośnie liczba problemów z poczęciem dziecka. Kobiety nie mają świadomości, że z każdym rokiem szanse na macierzyństwo maleją, a po 33. roku życia zdecydowanie spadają. Na płodność negatywnie wpływają również czynniki związane ze stylem życia, jak stres lub zła dieta. Szacuje się, że problem niepłodności dotyka już około 15% par.

Misją kampanii „Płodna Polka” jest edukacja społeczeństwa w zakresie konieczności wykonywania badań diagnozujących gospodarkę hormonalną kobiety i jej możliwość zajścia w ciążę. Przewidziane w ramach kampanii działania mają na celu propagowanie świadomego planowania pierwszej ciąży, poprzez kontrolę drożności jajników – wykonywania badań „Pakietu kobiecego”, czyli AMH, FSH oraz USG połączonych z konsultacją z lekarzem specjalistą w dziedzinie niepłodności.

– Warto pamiętać, że w jajnikach znajduje się określona ilość jajeczek przeznaczona na całe życie. Oznacza to, że po ich wyczerpaniu, kobieta nie będzie mogła zajść w ciążę, nawet jeśli wciąż miesiączkuje. Dzięki wykonaniu badań „Pakietu kobiecego” jesteśmy w stanie określić rezerwę jajeczek, a tym samym oszacować, jak długo kobieta będzie płodna – powiedział dr Grzegorz Mrugacz z Kliniki Leczenia Niepłodności „Bocian”.

W ramach kampanii opracowano cykl materiałów poradnikowych dotyczących płodności kobiety. Zostały przewidziane również akcje bezpłatnych badań „Pakietu kobiecego”. Wszystkie informacje oraz aktualności znajdują się na stronie www.plodnapolka.pl.

Kampania jest organizowana przez Fundację „Nadzieja dla zdrowia” przy wsparciu merytorycznym
dr Grzegorza Mrugacza, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, dyrektora medycznego Klinik Leczenia Niepłodności „Bocian”. Została objęta patronatami: Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu, Polskiego Towarzystwa Położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych oraz Przewodniczącego Rady Miasta Białystok.


Raport “Płodna Polka” został opracowany na podstawie badań Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych na zlecenie Kliniki Leczenia Niepłodności „Bocian” Analizą objęto grupę 269 kobiet w wieku 18-35 lat. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze polskich kobiet w wieku 18-35 lat pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne takie jak płeć, wiek, wykształcenie oraz wielkość miejscowości zamieszkania, a także zmienne związane z szeroko pojętym stylem życia.

Pełna treść raportu jest dostępna na stronie: http://www.plodnapolka.pl