Zasada zachowania energii mówi o tym, że suma wszystkich rodzajów energii jest stała w czasie, może jedynie dochodzić do zmiany jednego rodzaju energii w inny. Energię można porównać do paliwa, siły podtrzymującej życie i nadającej kierunek, do zdrowia. Życząc komuś dobrej energii, mamy na myśli pomyślne wiatry, sukces zawodowy, powodzenie podczas spotkania czy randki – jednak energia nie może być dobra ani zła. Może być raczej wysoka lub niska. Można kipieć energią lub być energii pozbawionym. Tę można czerpać z różnych źródeł – również od innych ludzi czy raczej podczas spotkania z nimi. Istnieją trzy podstawowe źródła energii.

I. Energię można dobrowolnie dawać lub być jej pozbawianym przez tak zwanych wampirów energetycznych (w tym drugim przypadku pozostajemy w roli ofiary).

II. Energię można otrzymywać lub walczyć o nią, zagarniać ją, wysysać (w tym drugim
przypadku pozostajemy w roli sprawcy, wampira energetycznego).

III. Energią można się dzielić, dawać i brać w tym samym czasie – dochodzi wtedy do swobodnego przepływu energii.

Świadomość przepływu energii, umiejętność stawiania granic osobom, które wchodzą w rolę sprawcy, chroni nas przed lądowaniem na pozycji ofiary. Celem poniższych ćwiczeń jest poszerzenie świadomości roli, którą wybieramy, oraz wyrabianie nawyków swobodnego dzielenia się energią.

 

DAWANIE ENERGII

Czasem trudno jest nam ocenić, czy w danej sytuacji dostarczamy energii innym czy – nawet nieświadomie – wydatkujemy energię, ale nie dochodzi do jej przepływu. Przyjrzyjmy się, na czym polega różnica w konkretnych sytuacjach.

Dajesz energię, gdy...

a) mówisz spotkanym osobom „dzień dobry”,

b) prowadzisz szkolenie,

c) uczysz dziecko jeździć na rowerze,

d) obserwujesz podopiecznych, którymi się zajmujesz, uczestniczysz w ich zajęciach,

e) prowadzisz zebranie zespołu,

f) uczysz innych.

Pozostajesz dawcą i nie dochodzi do swobodnego przepływu energii, jeśli...

a) nie słyszysz „dzień dobry” w odpowiedzi na powitanie,

b) za przeprowadzone szkolenie nie otrzymujesz wynagrodzenia,

c) zmuszasz swoje dziecko do jazdy na rowerze, tracąc z nim relację,

d) obserwując podopiecznych, marzysz o tym, by być w innym miejscu i czujesz do nich niechęć,

e) nie jesteś zainteresowany przebiegiem zebrania, które jest dla ciebie wyłącznie formalnością,

f) nauczasz, czyli nie włączasz się w proces uczenia osób, które się uczą – przekazujesz informacje, wykładasz, nie sprawdzasz, nie pytasz.

Opisz sytuację z ostatniego tygodnia związaną z innymi ludźmi, podczas której byłeś wyłącznie dawcą i nie doszło do swobodnego przepływu energii.

W takiej sytuacji ciału zawsze towarzyszy zmęczenie i emocjonalne poczucie braku równowagi.