Polska businesswoman na 6. miejscu w Europie

Przedsiębiorczość Polek pozwala nam uplasować się na 6. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej oraz na pierwszym, jeżeli chodzi o poziom zatrudnienia pracowników (29,4%). Jaka jest polska businesswoman?

Najnowsze dane opublikowane przez centrum szkoleń e-learningowych NetAkademia.pl pokazują, że ponad 70% odbiorców e-kursów stanowią kobiety pracujące, w wieku od 30 do 44 roku życia, z wyższym wykształceniem. Dane te pokrywają się z badaniem GUS, zgodnie z którym większość właścicielek firm to kobiety w wieku od 35 do 54 roku życia (60%). Ok. 21,5% businesswoman posiada wyższe wykształcenie, ok. 40,1% – średnie, a 27,6% – ukończoną zasadniczą szkołę zawodową. Największym zainteresowaniem polskich businesswoman cieszą się szkolenia poświęcone takim zagadnieniom, jak asertywność, autoprezentacja, zarządzanie czasem i zarządzanie stresem.

 A z czego wynika zainteresowanie właśnie taką, a nie inną tematyką kursów? – Na pewno w dużej mierze wiąże się to z charakterem prowadzonego przez Polki biznesu – większość z nich zajmuje się działalnością handlową czy usługową, a to właśnie te branże, w których autoprezentacja stanowi jeden z ważniejszych aspektów. Poza tym asertywność i zarządzanie stresem to na pewno niemniej przydatne dziedziny, kiedy mówimy o własnej działalności gospodarczej – tłumaczy Włodzimierz Rosiński, trener platformy NetAkademia.pl.

 Własny biznes, szczególnie dla kobiet posiadających dzieci, nie zawsze oznacza większą niezależność czasową, a często – wręcz przeciwnie. Analiza preferencji Polek korzystających ze szkoleń online, przeprowadzona przez NetAkademia.pl, pozwala jednak oszacować, że polskie businesswoman mają świadomość obciążenia czasowego, jakie za sobą niesie prowadzenie działalności gospodarczej. – Wydaje się też, że jest to jeden z powodów, dla których Polki chętniej zatrudniają pracowników, mimo wiążących się z tym, stosunkowo wysokich, kosztów płacowych i pozapłacowych. To tłumaczy także zainteresowanie szkoleniami online omawiającymi właśnie tę tematykę, wskazującymi, w jaki sposób skutecznie zarządzać własnym czasem – dodaje Włodzimierz Rosiński.

Rosnące zainteresowanie Polek szkoleniami, traktowanymi jako środek do zwiększenia własnej niezależności i ułatwiający odniesienie sukcesu, potwierdza także raport MillwardBrown SMG/KRC, przeprowadzony na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zgodnie z podanymi danymi – ponad 70% respondentek chętnie korzysta ze szkoleń i innych okazji do samokształcenia – wiodącymi grupami są tu osoby w wieku od 40 do 49 lat oraz od 30 do 39 lat. Niesłusznie, ale wielu przedsiębiorców przed korzystaniem z kursów odstraszają pozornie wysokie koszty szkoleń: – Tymczasem bogata oferta kursów internetowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pozwala na realizowanie szkoleń bezpłatnych lub w cenach obniżonych nawet o 80-90% – podsumowuje Włodzimierz Rosiński.

 

Źródło: www.netakademia.pl