Dobre przygotowanie pedagogów to najskuteczniejsza metoda pomocy współczesnej młodzieży w przezwyciężeniu problemu nierównych szans edukacyjnych. Kierowanie uczniów na ścieżkę wiodącą do wiedzy i umiejętności, których będą potrzebować, aby prosperować w nowoczesnym świecie, jest jednak ogromnym wyzwaniem. Aby wesprzeć grono pedagogiczne w codziennej pracy, Microsoft zwołał kongres Microsoft Partners in Learning Global Forum, podczas którego nauczyciele oraz liderzy środowiska edukacyjnego prezentowali kreatywne i skuteczne wykorzystanie technologii w nauczaniu. Kongres był dla przedstawicieli oświaty okazją do dzielenia się najlepszymi praktykami, kluczowymi pomysłami oraz sposobami realizacji twórczych idei.

„Program Partners in Learning to jedna z wielu inwestycji firmy Microsoft, które mają pomóc pedagogom efektywniej przygotowywać uczniów do zaistnienia w przyszłości na rynku pracy. W Microsoft uważamy, że magia pojawia się wtedy, kiedy potrzeby biznesowe splatają się z odpowiedzialnością społeczną, a w coraz bardziej konkurencyjnej światowej gospodarce zbliżenie organizacji, które traktują edukację z jednakową pasją, może okazać się skuteczną formułą na przygotowanie następnego pokolenia liderów” - powiedział Anthony Salcito, wiceprezes ds. edukacji w Microsoft.

Podczas uroczystej gali wieńczącej tegoroczną edycję programu ogłoszono listę 33 szkół certyfikowanych jako Microsoft Mentor School oraz 67 szkół, które uzyskały tytuł Microsoft Pathfinder School. W prestiżowej grupie najbardziej innowacyjnych szkół na świecie znalazły się w tym roku dwie polskie szkoły: Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego z Nowego Tomyśla zostało wyróżnione tytułem Mentor Szchool, a Zespół Szkół Technicznych z Radomia tytułem Pathfinder School. Zadaniem szkoły mentorskiej jest koordynacja i merytoryczna opieka nad działaniami szkół opiekunów (Pathfinder), które z kolei na poziomie krajowym odpowiedzialne są za współpracę z tymi szkołami, które nauczają w sposób innowacyjny i wykorzystują w tym celu nowe technologie.

Obie szkoły od lat wdrażają z powodzeniem technologie informatyczne i komunikacyjne, przygotowując i wspierając w ten sposób młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym oraz zwiększając szanse młodych ludzi na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Placówki weszły do programu kilka lat temu dzięki projektowi Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła. 

„Program Microsoft Partners in Learning jest dla naszej szkoły bardzo ważny. Dzięki niemu mamy możliwość spotykania się w świecie rzeczywistym i wirtualnym ze społecznością innowacyjnych szkół z całego świata, korzystać z wiedzy światowych autorytetów. Niezwykle cenne doświadczenia, którymi się wymieniamy, a warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów dają nam możliwość skutecznego wprowadzania zmian w naszej szkole, by uczyć nowocześniej i efektywniej. Teraz jako Mentor School również my mamy wpływ na konstruowanie rozwiązań systemowych, a z nasze doświadczenia mogą być adaptowane w szkołach na całym świecie” – mówi Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Także dla Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu udział w programie PiL to realne korzyści i możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji. „Inicjatywa PiL stwarza wiele nowych możliwości w działaniu na terenie Polski. Dzięki nowym kontaktom możemy wzbogacać nasz warsztat pracy o nowe pomysły na wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem już posiadanymi. PIL to bardzo szerokie pole dla wymiany nie tylko technologicznej, ale również kulturowej. To możliwość poznania realiów życia, pracy i nauki na całym świecie. To zastrzyk adrenaliny pobudzający nas do jeszcze intensywniejszej pracy w celu poszukiwania tego co najlepsze –  mówi Artur Rudnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Kampanie i programy partnerstwa

Podczas kongresu Microsoft, we współpracy z Departamentem Edukacji, zapowiedział zorganizowanie kampanii, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do pracy w zawodzie nauczyciela. W ramach tej inicjatywy firma przejmie ogólne zarządzanie witryną TEACH.

Microsoft ogłosił również nowe, pięcioletnie partnerstwo z British Council, międzynarodową organizacją na rzecz szans edukacyjnych i relacji kulturalnych, którego celem jest zwiększenie jakości oraz dostępności edukacji i szkoleń na całym świecie. Partnerstwo to połączy zasoby firmy Microsoft i British Council, aby promować wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych do innowacyjnych praktyk w nauczaniu i uczeniu się, dzięki którym miliony uczniów zyskają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy i życia w XXI wieku. Microsoft i British Council przeznaczyły po 1 mln dolarów na pierwszy projekt, który przewiduje zbudowanie 80 cyfrowych węzłów w szkołach w Etiopii, Ghanie, Kenii, Nigerii, Tanzanii i Ugandzie z wykorzystaniem narzędzia Windows MultiPoint Server. Projekt pozwoli przeszkolić ponad 20 000 liderów szkolnych oraz nauczycieli i zapewni dostęp do technologii cyfrowych ponad 100 000 uczniów i społeczności, jednocześnie promując piśmienność w regionie. Inspiracją do projektu były podobne inicjatywy realizowane w Afryce przez British Council oraz zobowiązanie podjęte przez firmę Microsoft i innych partnerów podczas Clinton Global Initiative w 2010 r., zakładające zbudowanie laboratoriów Windows MultiPoint Server w 40 szkołach -„latarniach” na Haiti, do których uczęszcza 24 000 uczniów.

„Partnerstwo z firmą Microsoft pozwoli nam stworzyć nowe możliwości współpracy dla milionów pedagogów i uczniów z całego świata. Wspólnym wysiłkiem, w celu lepszego wykorzystania technologii do nauki i szkoleń, możemy w dużym stopniu przyczynić się do przygotowania młodzieży z całego świata do życia i pracy w XXI wieku”. -  powiedział Martin Davidson, dyrektor generalny British Council.