Polskie szkoły wśród najbardziej innowacyjnych na świecie

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod adresami http://bit.ly/pu4GSO lub https://www.facebook.com/partnersinlearning oraz w kanale #PILGF na  Twitterze.

W drugim tygodniu listopada w Waszyngtonie odbył się kongres Microsoft 2011 Partners in Learning Global Forum. Dwie polskie szkoły dołączyły do elitarnego grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół na świecie, otrzymując certyfikaty Mentor i Pathfinder School. Microsoft zapowiedział również kontynuację dotychczasowych i otwarcie nowych programów partnerstwa na rzecz wsparcia pracy pedagogów.

Dobre przygotowanie pedagogów to najskuteczniejsza metoda pomocy współczesnej młodzieży w przezwyciężeniu problemu nierównych szans edukacyjnych. Kierowanie uczniów na ścieżkę wiodącą do wiedzy i umiejętności, których będą potrzebować, aby prosperować w nowoczesnym świecie, jest jednak ogromnym wyzwaniem. Aby wesprzeć grono pedagogiczne w codziennej pracy, Microsoft zwołał kongres Microsoft Partners in Learning Global Forum, podczas którego nauczyciele oraz liderzy środowiska edukacyjnego prezentowali kreatywne i skuteczne wykorzystanie technologii w nauczaniu. Kongres był dla przedstawicieli oświaty okazją do dzielenia się najlepszymi praktykami, kluczowymi pomysłami oraz sposobami realizacji twórczych idei.

„Program Partners in Learning to jedna z wielu inwestycji firmy Microsoft, które mają pomóc pedagogom efektywniej przygotowywać uczniów do zaistnienia w przyszłości na rynku pracy. W Microsoft uważamy, że magia pojawia się wtedy, kiedy potrzeby biznesowe splatają się z odpowiedzialnością społeczną, a w coraz bardziej konkurencyjnej światowej gospodarce zbliżenie organizacji, które traktują edukację z jednakową pasją, może okazać się skuteczną formułą na przygotowanie następnego pokolenia liderów” – powiedział Anthony Salcito, wiceprezes ds. edukacji w Microsoft.

Podczas uroczystej gali wieńczącej tegoroczną edycję programu ogłoszono listę 33 szkół certyfikowanych jako Microsoft Mentor School oraz 67 szkół, które uzyskały tytuł Microsoft Pathfinder School. W prestiżowej grupie najbardziej innowacyjnych szkół na świecie znalazły się w tym roku dwie polskie szkoły: Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego z Nowego Tomyśla zostało wyróżnione tytułem Mentor Szchool, a Zespół Szkół Technicznych z Radomia tytułem Pathfinder School. Zadaniem szkoły mentorskiej jest koordynacja i merytoryczna opieka nad działaniami szkół opiekunów (Pathfinder), które z kolei na poziomie krajowym odpowiedzialne są za współpracę z tymi szkołami, które nauczają w sposób innowacyjny i wykorzystują w tym celu nowe technologie.

Obie szkoły od lat wdrażają z powodzeniem technologie informatyczne i komunikacyjne, przygotowując i wspierając w ten sposób młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym oraz zwiększając szanse młodych ludzi na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Placówki weszły do programu kilka lat temu dzięki projektowi Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła. 

„Program Microsoft Partners in Learning jest dla naszej szkoły bardzo ważny. Dzięki niemu mamy możliwość spotykania się w świecie rzeczywistym i wirtualnym ze społecznością innowacyjnych szkół z całego świata, korzystać z wiedzy światowych autorytetów. Niezwykle cenne doświadczenia, którymi się wymieniamy, a warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów dają nam możliwość skutecznego wprowadzania zmian w naszej szkole, by uczyć nowocześniej i efektywniej. Teraz jako Mentor School również my mamy wpływ na konstruowanie rozwiązań systemowych, a z nasze doświadczenia mogą być adaptowane w szkołach na całym świecie” – mówi Dariusz Stachecki, wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Także dla Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu udział w programie PiL to realne korzyści i możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji. „Inicjatywa PiL stwarza wiele nowych możliwości w działaniu na terenie Polski. Dzięki nowym kontaktom możemy wzbogacać nasz warsztat pracy o nowe pomysły na wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz dzielić się z innymi wiedzą i doświadczeniem już posiadanymi. PIL to bardzo szerokie pole dla wymiany nie tylko technologicznej, ale również kulturowej. To możliwość poznania realiów życia, pracy i nauki na całym świecie. To zastrzyk adrenaliny pobudzający nas do jeszcze intensywniejszej pracy w celu poszukiwania tego co najlepsze –  mówi Artur Rudnicki, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.

Kampanie i programy partnerstwa

Podczas kongresu Microsoft, we współpracy z Departamentem Edukacji, zapowiedział zorganizowanie kampanii, której celem jest zachęcenie młodych ludzi do pracy w zawodzie nauczyciela. W ramach tej inicjatywy firma przejmie ogólne zarządzanie witryną TEACH.

Microsoft ogłosił również nowe, pięcioletnie partnerstwo z British Council, międzynarodową organizacją na rzecz szans edukacyjnych i relacji kulturalnych, którego celem jest zwiększenie jakości oraz dostępności edukacji i szkoleń na całym świecie. Partnerstwo to połączy zasoby firmy Microsoft i British Council, aby promować wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych do innowacyjnych praktyk w nauczaniu i uczeniu się, dzięki którym miliony uczniów zyskają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy i życia w XXI wieku. Microsoft i British Council przeznaczyły po 1 mln dolarów na pierwszy projekt, który przewiduje zbudowanie 80 cyfrowych węzłów w szkołach w Etiopii, Ghanie, Kenii, Nigerii, Tanzanii i Ugandzie z wykorzystaniem narzędzia Windows MultiPoint Server. Projekt pozwoli przeszkolić ponad 20 000 liderów szkolnych oraz nauczycieli i zapewni dostęp do technologii cyfrowych ponad 100 000 uczniów i społeczności, jednocześnie promując piśmienność w regionie. Inspiracją do projektu były podobne inicjatywy realizowane w Afryce przez British Council oraz zobowiązanie podjęte przez firmę Microsoft i innych partnerów podczas Clinton Global Initiative w 2010 r., zakładające zbudowanie laboratoriów Windows MultiPoint Server w 40 szkołach -„latarniach” na Haiti, do których uczęszcza 24 000 uczniów.

„Partnerstwo z firmą Microsoft pozwoli nam stworzyć nowe możliwości współpracy dla milionów pedagogów i uczniów z całego świata. Wspólnym wysiłkiem, w celu lepszego wykorzystania technologii do nauki i szkoleń, możemy w dużym stopniu przyczynić się do przygotowania młodzieży z całego świata do życia i pracy w XXI wieku”. –  powiedział Martin Davidson, dyrektor generalny British Council.

 

Uczestniczy forum dowiedzieli się również o rozszerzeniu partnerstwa ze Smithsonian Institution i TakingITGlobal w ramach programu Shout. Współpraca ma na celu wykorzystanie technologii do udostępnienia zasobów badawczych i edukacyjnych nauczycielom oraz uczniom, aby stali się oni siłą napędową działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego. Tegoroczny program skupi się na jakości i ilości wody, aby zagwarantować, że woda jest bezpieczna dla ludzi i środowiska, a także uporać się z problemami nadmiaru i niedoboru wody. 


Tymczasem w Polsce

W ramach programu Microsoft Partners in Learning (PiL), zakończyła się kolejna krajowa edycja konkursu Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła. Zwycięzcy, oprócz cennych nagród, otrzymali zaproszenie do udziału w przyszłorocznym europejskim lub światowym forum innowacyjnych nauczycieli, gdzie będą prezentować swoje prace i osiągnięcia.

„W Polsce są szkoły, które wyróżniają się sposobem nauczania w skali globalnej. Nasze doświadczenia wskazują, że dzięki innowacyjnemu nauczaniu przy wykorzystaniu nowych technologii, polskie dzieci uczą się twórczego myślenia, ale i są lepiej przygotowane do dalszej nauki czy funkcjonowania na rynku pracy w przyszłości. Pracujemy nad tym, by grupa takich szkół była jak największa” – mówi Małgorzata Snarska, Szef Programu Microsoft Partners in Learning. Tegoroczna polska edycja konkursu przyciągnęła rekordową liczbę zgłoszeń. Do organizatorów wpłynęło ponad 100 prac, spośród których komisja wyłoniła 40 zakwalifikowanych do drugiego etapu odbywającego się podczas ogólnopolskiego Forum Innowacyjnych Nauczycieli i Szkół. Prace konkursowe to projekty realizowane w ubiegłym roku przez nauczycieli i uczniów, przy wykorzystaniu technologii informatycznych i komunikacyjnych. Jury po ocenie wszystkich prac wyłoniło Innowacyjnych Nauczycieli 2011 roku:

• I miejsce: Krzysztof Nowak, (projekt pt.: „Podróż dookoła świata”) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Choszcznie;

• II miejsce: Aleksandra Charkowska (projekt pt.: „Szachy inaczej”) ze Szkoły Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi;

• III miejsce: Marcin Stanowski (projekt pt.: „Czacki – wszechstronne wsparcie nauki języka angielskiego”) z XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie.

Innowacyjną Szkołą 2011 została Szkoła Podstawowa nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Nagrody Innowacyjnego Nauczyciela i Innowacyjnej Szkoły zostały wręczone podczas Gali Nauczyciel Roku 2011 organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski na Zamku Królewskim w Warszawie.

O inicjatywie Partners in Learning

Partners in Learning to dziesięcioletnia inicjatywa o wartości niemal 500 mln dolarów, w ramach której Microsoft wspomaga systemy edukacyjne na całym świecie. Program rozpoczęty w 2003 roku objął swoim zasięgiem ponad 196 mln nauczycieli i uczniów w 114 krajach. Uzupełnieniem programu jest Partners in Learning Network, jedna z największych na świecie profesjonalnych sieci dla pedagogów, która łączy miliony nauczycieli i liderów szkolnych z całego świata w społeczność na rzecz rozwoju zawodowego. 

Więcej:nauka