Zaskakujące praktyki żywieniowe z Maroka. Te dowody pochodzą sprzed 15 000 lat

Kiedy archeolodzy zaczęli prowadzić działania na terenie Maroka, ich oczom ukazały się dowody, których pochodzenie sięga okresu sprzed pojawienia się rolnictwa. Analiza tych znalezisk wskazała na zaskakujący przebieg wydarzeń.
Zaskakujące praktyki żywieniowe z Maroka. Te dowody pochodzą sprzed 15 000 lat

Do tej pory panowało bowiem powszechne przekonanie, jakoby społeczności łowiecko-zbierackie opierały swoją dietę na mięsie. W świetle najnowszych ustaleń rysuje się natomiast zgoła odmienny obraz. Według archeologów wchodzących w skład międzynarodowego zespołu badawczego, tysiące lat temu – zanim jeszcze pojawiło się rolnictwo – wyjątkowo istotną rolę pod kątem żywieniowym pełniła dieta roślinna.

Czytaj też: Wyżyna Tybetańska i niespodziewane znalezisko. Chodzi o dawnych mieszkańców tego regionu

Niemieccy, francuscy i marokańscy naukowcy wzięli pod lupę dietę osób związanych z tzw. kulturą iberomauruzyjską. Ta swoim zasięgiem obejmowała obszar Maghrebu, czyli północno-zachodniej Afryki. Mieszkańcy tych terenów w okresie sprzed 15 000 lat zdobywała pożywienie za sprawą polowań na antylopy i owce, a także zbierania różnego rodzaju roślin. 

Członkowie międzynarodowego zespołu badawczego postanowili poznać praktyki żywieniowe stosowane przez mieszkańców dzisiejszego Maroka w okresie sprzed 15 000 lat

Zebrane dowody pochodzą z jaskini Taforalt w Maroku. Kiedy naukowcy przeprowadzili szczegółowe analizy poświęcone izotopom wchodzącym w skład zgromadzonych próbek, wyciągnęli kilka interesujących wniosków. Po pierwsze, w szkliwie zębów zidentyfikowali izotopy cynku i strontu. Po drugie, w kolagenie wykryli węgiel, azot i siarkę, podczas gdy ogół kości (zarówno ludzkich jak i należących do innych zwierząt) posłużył im pod kątem poszukiwania aminokwasów. 

Jak wyjaśniają autorzy badań, dieta tamtejszych społeczności opierała się w dużej mierze na roślinach należących do gatunków śródziemnomorskich. Taka sytuacja panowała na kilka tysięcy lat przed pojawieniem się tam rolnictwa, dlatego jasno widać, że dieta roślinna była bardzo powszechna jeszcze zanim ludzie opanowali rolnictwo. Nasi dalecy przodkowie spożywali między innymi żołędzie, orzeszki piniowe i dzikie rośliny strączkowe. Pokarmy roślinne najwyraźniej stanowiły część diety niemowląt.

Czytaj też: Nieznana wcześniej budowla na terenie angielskiego zamku. Archeolodzy nie mogli uwierzyć własnym oczom

Istotną informacją na temat przeprowadzonych badań jest to, że po raz pierwszy wykorzystano izotopy cynku znajdujące się w szkliwie, aby poznać tajniki diety prehistorycznych populacji zamieszkujących Afrykę. Północna część tego kontynentu jest kluczowym regionem dla badań poświęconych ewolucji człowieka i tego, jak przedstawiciele rozprzestrzeniali się po świecie.