Prof. Janusz Bujnicki Naukowcem z werwą!

Prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej zwyciężył w tegorocznym plebiscycie “Polacy z werwą’’ w kategorii “Nauka”.

Prof. Janusz Bujnicki jest jednym z pionierów i autorytetów w dziedzinie bioinformatyki w Polsce. Doceniono jego szeroką działalność i nowatorskie spojrzenie na wyzwania współczesnej nauki. Został wyróżniony jako niezwykły naukowiec z energią niezbędną do tworzenia w naszym kraju wielkich rzeczy i rozwiązywania problemów wagi międzynarodowej. Janusz Bujnicki tytuł profesorski uzyskał w 2009 roku, zaledwie 11 lat po ukończeniu studiów.

Jako przykład uczonego na najwyższym światowym poziomie, nie pozostaje obojętny na teraźniejszość i przyszłość polskiej nauki. “Bardzo zależy mi na pracy dla dobra nauki w Polsce. Nauka w naszym kraju bardzo dynamicznie się rozwija, a Polska jest w tej chwili świetnym miejscem m.in. dla młodych ludzi rozpoczynających karierę naukową” – mówi laureat plebiscytu.

– “Dzięki otrzymanej nagrodzie będę mógł zrealizować kilka pomysłów, między innymi zorganizuję interdyscyplinarne warsztaty, których najważniejszym celem będzie pomoc dla początkujących naukowców w przygotowywaniu wniosków grantowych na finansowanie i realizację innowacyjnych badań podstawowych. Uważam, że trzeba pomagać młodym naukowcom, zwłaszcza tym z małych ośrodków”.

Prof. Bujnicki od 2002 roku kieruje Laboratorium Bioinformatyki i Inżynierii Białka w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, a od 2006 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora wizytującego w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do licznych stowarzyszeń i organizacji m.in. Obywateli Nauki i Akademii Młodych Uczonych PAN, jest członkiem Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej, Komitetu Biochemii i Biofizyki oraz Rady Upowszechniania Nauki PAN, reprezentuje Polskę m.in. w komitecie naukowym organizacji Innovative Medicines Initiative i w panelu Nauk o Życiu Środowisku i Ziemi organizacji Science Europe.

Od dwóch lat jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. Prof. Bujnicki jest również zdobywcą prestiżowego grantu ERC Starting Grant przyznawanego przez Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council) i wielu krajowychi międzynarodowych nagród. W 2011 roku zorganizował konferencję ,,Multi-Pole Approach to Structural Biology’’, z udziałem najwybitniejszych biologów i bioinformatyków pochodzenia polskiego z całego świata.

Zdobycie przez prof. Bujnickiego tytułu ,,Polaka z werwą’’ jest dowodem uznania zarówno ze strony opinii publicznej jak i jury plebiscytu. Dwoma pozostałymi kandydatami do tytułu ,,Polaka z werwą’’ w kategorii ,,nauka’’ byli dr hab. Mateusz Kurzawski i dr Michał P. Heller. Naukowców oceniali: prof. Magdalena Fikus (przewodnicząca jury), prof. Bronisław Cymbrowski, prof. Maria Dzielska, prof. Krzysztof Meissner, prof. Andrzej Mencwel, prof. Ryszard Tadeusiewicz i prof. Edmund Wnuk-Lipińśki.

Plebiscyt „Polacy z werwą” został zainaugurowany 14 września 2012 roku i miał na celu pokazanie największego potencjału naszego kraju – młodych ludzi, którzy dzięki swoim pomysłom, pasji oraz wytrwałości tworzą projekty i rozwiązania budujące nowoczesną Polskę. Oceniano dwadzieścia jeden młodych talentów w siedmiu najbardziej istotnych dla rozwoju kraju kategoriach: nauka, medycyna, kultura i sztuka, ochrona środowiska, innowacje w biznesie, design i sport. Nagrodami w plebiscycie były przede wszystkim granty w wysokości 50 tys. złotych z przeznaczeniem na dalszy rozwój w danej dziedzinie. Każdy ze zwycięzców otrzymał również specjalną statuetkę autorstwa polskiego artysty Pawła Althamera.