Pod ziemią znaleźli przedmioty należące do jeńców wojennych. To tutaj Wehrmacht urządził gigantyczny obóz

W Łambinowicach (woj. opolskie) prowadzone były prace archeologiczne na terenie dawnego obozu jenieckiego z okresu II wojny światowej. Badacze dokonali zaskakujących odkryć na terenie obozowego lazaretu. Lista znalezionych na miejscu przedmiotów unaocznia to, co się w tym miejscu działo w przeszłości.
Odtworzona wieża strażnicza w obozie / fot. Wikimedia Commons, CCA 3.0

Odtworzona wieża strażnicza w obozie / fot. Wikimedia Commons, CCA 3.0

Na terenie gminy Łambinowice w województwie opolskim znajduje się jeden z największym kompleksów obozowych z czasów II wojny światowej. Na tym terenie obozy jenieckie funkcjonowały już podczas wojny prusko-francuskiej w latach 1870-71, jak i w czasie I wojny światowej. Najwięcej pozostałości jednak można tutaj napotkać z okresu 1939-1945, kiedy opiekę nad obiektem sprawował Wehrmacht.

Czytaj też: Nosidełka dla dzieci wykorzystywano dawno temu. Dowody mają 10 000 lat

Pod kierownictwem dr Dawida Kobiałki z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego były prowadzone prace badawcze na terenie obozowego lazaretu. Poszukiwania jakichkolwiek poszlak były utrudnione, ponieważ dzisiaj teren lazaretu porasta las. Jednakże, kiedy badacze zdjęli górną warstwę gleby, dotarli do posadzki budynku i odkryli wiele cennych historycznie przedmiotów.

Okazało się, że lazaret był sporych rozmiarów. Budynek miał wymiary 63×15 metrów. Niektóre z przedmiotów odnalezionych pod ściółką budzą przerażenie. Były to m.in. igły lekarskie, fragmenty maszynek do golenia, guziki bieliźniane i mundurowe, metalowe naczynia, fragment drutu kolczastego, gwoździe, jak i żeliwne elementy piecyków grzewczych.

Odnalezione artefakty zdecydowanie pobudzają naszą wyobraźnię, która snuje scenariusze wydarzeń, jakie mogły się dziać w obozowym lazarecie.

Czytaj też: Zaginione artefakty odnalezione. To pamiątki pokazujące dawną religijną harmonię

Obozowy lazaret w Łambinowicach. Znaleźli przedmioty należące do jeńców wojennych

Badania archeologiczne na terenie niemieckiego obozu jenieckiego w Łambinowicach były prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych metod inwazyjnych i nieinwazyjnych. Na ich postawie zostanie m.in. stworzony model 3D lazaretu.

Prace badawcze odbywały się w ramach projektu „Nauka dla społeczeństwa”, który na celu ma angażowanie osób spoza środowiska naukowego (wolontariuszy) w prace nad odkrywaniem niepoznanych dotąd szczegółów historii kompleksu obozowego.

Czytaj też: Niezwykłe odkrycie w Galilei. Pałac Khirbat al-Minya wcale nie powstał w niezamieszkałym miejscu

Obóz w Łambinowicach z uwagi na rzadko spotykane zachowane relikty poobozowe jest od kilkudziesięciu lat wpisany do rejestru zabytków, a od 2002 roku nazwany Miejscem Pamięci Narodowej. Opiekę nad terenem sprawuje Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.