Przewlekłe zapalenia ucha u dzieci mogą spowodować poważniejszy problem

Częste zapalenia ucha u dzieci mogą przerodzić się w dużo poważniejszy problem, który będzie ciągnął się za nimi całe życie. Rodzice nie powinni bagatelizować objawów infekcji i być wyczuleni na wszelkie symptomy wskazujące na pogorszenie słuchu u swoich pociech.
Przewlekłe zapalenia ucha mogą być niebezpieczne /Fot. Pexels

Przewlekłe zapalenia ucha mogą być niebezpieczne /Fot. Pexels

Badania przeprowadzone przez naukowców z University of Florida wykazały, że gdy zapalenia ucha stają się przewlekłe, związana z nimi przejściowa utrata słuchu może prowadzić do deficytów w przetwarzaniu dźwięków i rozwoju języka. Konsekwencje tych infekcji mogą być widoczne wiele lat po ich przebyciu. Szczegóły opisano w czasopiśmie International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology.

Czytaj też: Ostre zapalenie wątroby o nieznanej etiologii – wiadomo, co je wywołuje

Prof. Susan Nittrouer z UF w College of Public Health and Health Professions mówi:

Infekcje ucha są tak powszechne, że zwykle je lekceważymy, uznając za niemające długotrwałych skutków. Tymczasem to błąd – powinniśmy poważnie traktować wszystkie infekcje ucha.

Częste zapalenia ucha mogą rzutować na rozwój języka u dzieci

Amerykańscy naukowcy badali przetwarzanie słuchowe i rozwój języka u 117 dzieci w wieku 5-10 lat, zarówno z przebytymi przewlekłymi zapaleniami ucha we wczesnym dzieciństwie, jak i bez nich. Okazało się, że maluchy z kilkoma infekcjami ucha przed ukończeniem 3. roku życia miały mniejszy zasób słownictwa i trudniej było im dopasowywać podobnie brzmiące słowa niż rówieśnikom, które nie chorowały. Miały także trudności z wykrywaniem zmian w dźwiękach, co było oznaką problemów w ośrodkach przetwarzania słuchowego w mózgu.

Czytaj też: 5500 dzieci przez lata żyło w niewiedzy. Mają choroby genetyczne, jakich wcześniej nie znano

Uczeni wykorzystali trzy testy do oceny rozwoju języka i przetwarzania słuchowego. W jednym teście dzieci musiały wykryć, która z trzech uroczych postaci z kreskówek brzmi inaczej niż pozostałe dwie, co wiązało się to z manipulowaniem wzorcami zmian głośności lub amplitudy w czasie. W drugim zadaniu dzieci miały nazwać prezentowane im obrazki, co stanowiło miarę ich zasobu słownictwa. Na koniec dzieci poproszono o dopasowanie słów na podstawie tego, czy rozpoczynały się, czy kończyły tym samym dźwiękiem mowy, co jest niezbędne nie tylko dla rozwoju słownictwa, ale także nabywania umiejętności czytania.

Zapalenia ucha często występują w wieku dziecięcym – nie można ich bagatelizować /Fot. Freepik

Rodzice, lekarze i logopedzi powinni kontynuować monitorowanie dzieci długo po ustąpieniu ostatniego bólu ucha w wieku przedszkolnym. Niektóre deficyty językowe mogą ujawnić się dopiero w późniejszych klasach, kiedy ich słownictwo staje się coraz bardziej złożone.

Jeśli infekcje ucha są częste i w uchu środkowym gromadzi się płyn, tymczasowe umieszczenie tam specjalnych drenów może pomóc w odprowadzeniu wydzieliny i przywróceniu słuchu. To z kolei oznacza większe szanse na całkowite wyleczenie infekcji, a więc i mniejsze ryzyko problemów ze słuchem i przyswajaniem języka w latach późniejszych.