Psychoseksuologia: nowy kierunek na SWPS

Na nowym kierunku studiów pierwszego stopnia będą się kształcić kadry odpowiedzialne m. in. za edukację seksualną i doradztwo seksuologiczne.

– Problemy z seksualnością dotyczą 43 proc. kobiet i 46 proc. mężczyzn. Wiele osób szuka pomocy u lekarza, tymczasem nie są to problemy o podłożu medycznym. Często konieczna jest pomoc psychologa-seksuologa – mówi rzecznik uczelni Marta Komor.

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez dra Michała Pozdała dla 30 proc. ludzi w wieku 18-24 lata głównym źródłem informacji o seksie jest Internet. 12 proc. respondentów czerpie wiadomości z filmów i materiałów pornograficznych, zaś po 11 proc. z czasopism młodzieżowych i od rodziców. W czasie badania trzy czwarte respondentów zadeklarowało, że chciałoby uczestniczyć w swojej szkole w zajęciach dotyczących ludzkiej seksualności. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 457 osób (240 kobiet i 217 mężczyzn).

Na nowym kierunku będą się kształcić osoby, które w przyszłości zajmą się edukacją seksualną młodzieży, szkoleniami kadr nauczycielskich oraz doradztwem seksuologicznym we współpracy z lekarzami różnych specjalności, w tym z zakresu neurologii, ginekologii, psychiatrii czy pediatrii.

Absolwenci kierunku będą szkoleni do udzielenia pomocy w zakresie seksuologii dla osób starszych. GUS szacuje, że liczba osób z wieku 65+ w 2035 r. będzie obejmować 23 proc. populacji. Jak twierdzi uczelnia, mimo tej tendencji szpitale i domy opieki nie zapewniają dostatecznej liczby specjalistów posiadających wiedzę z psychoseksuologii osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych.

Zdaniem dr. Doroty Kalki, psycholog rozwojowej z Uniwersytetu SWPS w Sopocie, seksuolodzy są też potrzebni jako biegli sądowi. „Coraz częściej wymiar sprawiedliwości powołuje biegłych z dziedziny seksuologii do wydawania ekspertyz. Specjaliści posiadający wiedzę z zakresu psychologii i seksuologii, są również potrzebni w tym obszarze” – zauważa.

Po ukończeniu studiów II stopnia z psychologii absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w placówkach związanych ze służbą zdrowia czy edukacją, w tym ośrodkach szkolno-wychowawczych. Może też kontynuować naukę w nurcie psychoterapeutycznym lub rozpocząć proces certyfikacyjny w celu zdobycia certyfikatu seksuologa klinicznego oraz seksuologa sądowego.