“Oczy” programu Copernicus gotowe do kosmicznej podróży

Zakończył się program intensywnych testów nowego satelity Sentinel-2A, który pozwoli na stworzenie mapy obszarów lądowych Ziemi w ramach globalnego programu obserwacyjnego Copernicus.

Sentinel-2A będzie drugim satelitą wystrzelonym w kosmos w ramach programu operacyjnego Copernicus, prowadzonego przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. W ramach programu Copernicus satelity Sentinel zdalnie dostarczają dane teledetekcyjne o powierzchni Ziemi i przyczyniają się do rozwoju usług operacyjnych związanych ze środowiskiem i bezpieczeństwem.

W zakładach IABG w Ottobrunn satelita Sentinel-2A ukończył rygorystyczny program testów prowadzony przez inżynierów Airbus Defence and Space. Program obejmował próby akustyczne symulujące gigantyczny hałas wytwarzany przez satelitę podczas startu, testy odporności na wibracje i wstrząsy przy odłączeniu rakiety nośnej symulujące obciążenia mechaniczne, a także termiczne testy w próżni imitujące warunki panujące w kosmosie. W kwietniu tego roku satelita o masie 1,1 tony zostanie wysłany do europejskiego portu kosmicznego w Kourou w Gujanie Francuskiej. W czerwcu satelita S2A zostanie wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety VEGA.

Sentinel-2A będzie mógł rejestrować obrazy w zakresie widma elektromagnetycznego od pasma widzialnego do krótkiej podczerwieni z wysokości 786 km za pośrednictwem 13 pasm widmowych o rozdzielczości 10, 20 lub 60 metrów i szerokości pasa obserwacji 290 km. Takie połączenie wprowadza zupełnie nową jakość w kategorii urządzeń obserwacyjnych. Zebrane dane posłużą do badań nad wykorzystaniem gruntów, uszczelnianiem gleby, gospodarką przestrzenną, rolnictwem, leśnictwem i katastrofami naturalnymi (powodziami, pożarami lasów, osuwiskami, erozją), a także do wspierania misji humanitarnych. Projekt obejmuje też obserwację obszarów przybrzeżnych, jak również lodowców, pokrywy lodowej i śnieżnej.

Start identycznego satelity Sentinel-2B planowany jest w połowie 2016 roku. Satelity będą w stanie okrążyć Ziemię w ciągu 100 minut i zarejestrować wszystkie obszary lądowe naszej planety krócej niż w pięć dni.