Dyrekcja Biebrzańskiego Parku Narodowego podkreśla, że Biebrza obfituje w sporo odpowiednich, naturalnych siedlisk sprzyjających obecności suma oraz bazy pokarmowej dla tej ryby i dobrze by było, gdyby ten stan udało się utrzymać. Niestety z roku na rok sumów jest coraz mniej, dlatego wprowadzenie ochrony tego gatunku jest koniecznie. W Biebrzy kurczą się populacje nie tylko suma, ale także innych ryb. Winę za to ponoszą głównie zmiany cywilizacyjne. 

W celu ochrony suma od 1 stycznia 2015 r. na trzy lata, sum został wykreślony z wykazu ryb, które można łowić w Biebrzy. "Park bierze go pod całkowitą ochronę, a jednocześnie wykorzystując dostępne metody i współpracując z ichtiologami, wędkarzami oraz zaprzyjaźnionymi płetwonurkami, będzie monitorował bohatera 2015 roku – suma" - poinformował dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Roman Skąpski.

Sum pospolity jest największą rybą słodkowodną w Europie. Może osiągnąć długość ponad dwóch metrów i wagę ponad 100 kg. Długie ciało jest pozbawione łusek, a duża, spłaszczona głowa ma silnie uzębiony otwór gębowy. Nad górną szczęką znajdują się dwa długie, a pod dolną cztery krótkie wąsy. Płetwa grzbietowa jest silnie zredukowana, zaś płetwa odbytowa suma sięga prawie do zaokrąglonej płetwy ogonowej. Ogon suma jest bardzo długi i stanowi 3/5 długości jego ciała. Sum zjada małe ssaki, ptaki wodne, ale głównie żywi się niewielkimi rybami. Może żyć nawet ok. 80 lat.