Rafineria ropy naftowej

Z jednego surowca powstaje cała gama produktów – od gazu przez benzynę po asfalt.

Do rafinerii ropa trafia w swojej pierwotnej formie – nierzadko rurociągami prosto z platform wiertniczych. Zanim zostanie przetworzona w produkty ropopochodne, musi być poddana wielu procesom chemicznym. Pierwszym i najważniejszym z nich jest destylacja. Przeprowadza się ją w wysokiej wieży zwanej kolumną rektyfikacyjną, gdzie ropa jest podgrzewana do bardzo wysokich temperatur. W miarę oziębiania się jej opary wracają do stanu płynnego, rozdzielając się na poszczególne produkty.

Początki przemysłu naftowego mają swe początki w Polsce. To tutaj w okolicy Krosna powstała pierwsza kopalnia ropy naftowej na świecie założona przez Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej. Było to w 1854 roku. Dwa lata później w Ulaszowicach (okolice Jasła) założył on także pierwszą destylarnię ropy. Dzisiaj ropę naftową w Polsce wydobywa się m.in. w Zagłebiu Pomorskim, z dna Bałtyku w okolicach przylądka Rozewie, najbardziej na północ wysuniętego fragmentu naszego kraju, a także na południowym wschodzie, w województwie podkarpackim. Na świecie najwięcej ropy wydobywa się dziś nad Zatoką Perską, nad Zatoką Meksykańską i na Syberii.

Ropa w rafinerii jest magazynowana w ogromnych zbiornikach, z których potem trafia do instalacji przetwórczych.Pierwszy etap to podgrzewanie ropy do 370 st. C w kotle. Efekt – mieszanina oparów i płynnych składników ropy.Mieszanka trafia do kolumny rektyfikacyjnej. Część gazowa unosi się, część płynna opada. Im gęstsza jest dana frakcja, tym niżej docieraU podstawy kolumny znajduje się dodatkowe źródło ciepła – ponownie część płynna paruje. Resztki wykorzystuje się do produkcji asfaltu.Kolumna zawiera wiele metalowych kratek, podobnych do dziurawych talerzy. Wznosząca się para przedostaje się przez otwory, stygnie i przechodzi w formę płynną. Krople zbierają się na kratce.Każdy z przetworzonych produktów skrapla się w określonej temperaturzeZ poszczególnych „pięter” skroplone produkty trafiają rurami do dalszej obróbki.Produkty ropopochodne są oczyszczane z domieszek dzięki serii reakcji chemicznych.Oczyszczone produkty magazynuje się w zbiornikach, z których trafiają potem do fabryk czy sieci dystrybucji paliw.

A – Zbiornik B – Ropa w stanie płynnyC – Wypompowywanie resztekD – Olej napędowy (260-340 st.C)E – Kerozyna (180 st. C)F – Benzyna (80-100 st.C)G – KociołH – TalerzI – Płynny gaz LPG (40 st.C)