Redmond czeka na polskich studentów IT

Microsoft Corporation w Redmond od wielu lat prowadzi program letnich praktyk studenckich. Co roku firma udostępnia studentom kilkadziesiąt miejsc w swoich zespołach roboczych. Udział w praktykach jest szansą na poszerzenie wiedzy z zakresu nowych technologii, poznania firmy Microsoft od podszewki i pracy z najlepszymi programistami na świecie. W minione wakacje w gronie praktykantów w Redmond znalazło się aż 16 polskich studentów. Dziś rusza kolejna edycja projektu.

Praktyki w siedzibie Microsoft to prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych studentów wydziałów informatycznych na całym świecie. Stażyści są wyłaniani podczas wieloetapowego procesu rekrutacji, który gwarantuje, że do USA trafiają zawsze najbardziej utalentowani młodzi informatycy. Polacy już od wielu lat stanowią wśród nich bardzo widoczną grupę – w latach 2010 i 2011 co trzeci student uczestniczący w wakacyjnych praktykach w Microsoft był studentem z Polski. Microsoft pokrywa ich koszty przelotu, pobytu, wynagrodzenie i inne dodatkowe atrakcje.

Przejść przez szczeble rekrutacji

Proces typowania kandydatów jest bardzo precyzyjny. Odbywa się tylko w starannie wybranych centrach, wyróżniających się wybitnym poziomem edukacji. W tym roku do uczelni, z których rekrutowani są kandydaci dołączył Uniwersytet Jagielloński, który obok Uniwersytetu Warszawskiego oraz Politechniki Poznańskiej znajdzie się wśród partnerów Microsoft Internship, takich jak Oxford University, Cambridge University, Uniwersytet w Karlsruhe, Politechnika Monachijska czy  Instytut Technologiczny w Zurychu.

Rekrutacja przebiega dwutorowo, a każda ze ścieżek ma kilka stopni. 

– W klasycznej ścieżce rekrutacji, w pierwszym etapie wydziały polskich uczelni wyższych nominują po kilku kandydatów spośród swoich najlepszych studentów. Na początku roku prośba o nominację, z dokładnym opisem wymogów stawianych studentom, jest rozsyłana przez nas do uczelni, a konkretnie do dziekanów i opiekunów kół naukowych pracujących w ramach ich wydziałów. Władze uczelni przesyłają życiorysy nominowanych studentów do polskiego oddziału firmy Microsoft, po czym są one weryfikowane w Redmond – opisuje początek ścieżki rekrutacji Dariusz Piotrowski z polskiego biura Microsoft.

Tam odbywa się drugi etap rekrutacji, w wyniku którego wybranym kandydatom zostaje wysłana ankieta, z prośbą o odpowiedzenie na kilka pytań związanych z technologią i zainteresowaniami. Tych, którzy się zakwalifikują czeka rozmowa telefoniczna, podczas której sprawdzana jest komunikatywność kandydata w języku angielskim, obowiązującym podczas praktyk. W trakcie rozmowy weryfikowana jest także autentyczność odpowiedzi z poprzedniego etapu i omawiane poszczególne punkty życiorysu.

Wybrani kandydaci odbywają następnie rozmowy z przedstawicielami Microsoft w Stanach Zjednoczonych. W połowie marca każdego roku wyłaniani zostają studenci otrzymujący propozycję praktyk w głównej siedzibie firmy, w Redmond.

Druga ścieżka rekrutacji pozwala studentom na samodzielne aplikowanie o praktyki. Może wziąć w niej udział każdy student kierunku powiązanego z nowymi technologiami z dowolnej uczelni w Polsce, poprzez stronę internetową: 

http://careers.microsoft.com/careers/en/us/tech-software-internships.aspx

CV studentów przechodzą weryfikację, po czym wybrane osoby zapraszane są na rozmowy na uczelnie trzech miast – do Poznania, Krakowa lub Warszawy. Dalsza część rekrutacji przebiega podobnie jak 

w przypadku zgłoszenia przez uniwersytet.

“Najciekawsze były rozmowy w Londynie. Rozwiązywaliśmy tam zadania – nie tylko stricte programistyczne. Pracownicy Microsoft pytali nas o nasze spostrzeżenia dotyczące m.in. testowania oprogramowania. Mieliśmy również okazję porozmawiać na tematy związane z nowoczesnymi technologiami i narzędziami stosowanymi przez programistów. Głównym celem wszystkich rozmów – jak dziś sądzę – było sprawdzenie, czy potrafimy myśleć szeroko, dostrzegając w najmniejszych i bardzo prostych elementach logiczne powiązania” – wyjaśnia Marcin Jamro z Politechniki Rzeszowskiej, który wrócił niedawno z drugich już praktyk w Redmond. 

Studenckie życie w Redmond

Studenci z Polski, zakwalifikowani w tym roku do udziału w Redmond Internship, podjęli pracę na stanowiskach Software Design Engineer oraz Software Design Engineer In Test. Karol Kaczmarek z Politechniki Poznańskiej został zatrudniony jako Software Developer Engineer in Test w dziale Server & Tools Business. 

„Częścią moich obowiązków było sprawdzanie różnorodnych rozwiązań i dostępnych technologii pod kątem rozwiązania przedstawionego problemu, wybranie najbardziej odpowiednich oraz implementacja pierwszej wersji projektu” – opisuje swoje zadania Karol. 

Jako członkowie zespołów roboczych studenci podlegali menedżerom poszczególnych przedsięwzięć, mieli jednak także wyznaczonych mentorów – osoby doradzające, pomagające i dzielące się swoim doświadczeniem. Praktykanci mogli na bieżąco omawiać z nimi wszystkie swoje sprawy.

„Ze swoim mentorem współpracowałem niemal codziennie – podkreśla Karol Kaczmarek, zwracając jednocześnie uwagę na wspaniałą atmosferę pracy ¬– Zdecydowanie sprzyjała rozwojowi. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na różnego rodzaju wydarzenia organizowane przez zespół HR: pikniki, wspólne wycieczki, imprezy rozrywkowe. Praktyka to nie tylko praca, lecz również możliwość relaksu”.

Dużą część praktykantów w Redmond stanowią Polacy.

„Microsoft od wielu lat ściśle współpracuje z polskimi szkołami wyższymi. Przede wszystkim ze względu na wysoką jakość nauczania. Jednocześnie widzimy niesamowitą aktywność polskich studentów w regionalnych i międzynarodowych zawodach programistycznych. Daje im to możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności kreatywnego tworzenia rozwiązań informatycznych pod presją czasu. Polscy studenci bardzo ciężko pracują w szkolnych kołach naukowych. Ma to ogromny wpływ na zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, a w przyszłości w pracy zawodowej.” – mówi Holly S. Peterson, menedżer programu rekrutacji międzynarodowej w Microsoft.

Dobry start w przyszłość

Podstawową korzyścią pobytu w Redmond, wskazywaną przez praktykantów, jest zdobywanie doświadczenia i umiejętności. Co więcej, można je pozyskać w jednej z największych firm technologicznych na świecie, gdzie powstają unikatowe, innowacyjne projekty. 

“Praca w Microsoft była dla mnie niezwykłym przeżyciem. Przez trzy miesiące mogłem poczuć się członkiem wspaniałego zespołu i brać udział w każdym interesującym projekcie, który – w przeciwieństwie do projektów uniwersyteckich – nie wyląduje w koszu, gdy skończę swoją pracę. Niektóre z moich pomysłów mogą zostać wykorzystane w pracach nad nowymi rozwiązaniami Microsoft. To naprawdę ekscytujące!”  – napisał na swoim blogu Karol.

 

Staże w Redmond dla wielu osób kończą się propozycją pracy w Microsoft. W historii tego programu oferty od amerykańskiego koncernu otrzymywali także polscy studenci. Nie jest tajemnicą, że praktyka w centrali Microsoft to potwierdzenie przynależności do informatycznej elity oraz wstęp do kariery w najbardziej renomowanych przedsiębiorstwach świata. Osoba, która ma w swoim życiorysie wakacyjną pracę w Microsoft dla każdej poważnej firmy stanowi obiekt szczególnego zainteresowania. 

“Praktyki to duża szansa na otrzymanie oferty pracy na miejscu – opowiada Karol. – Praktyka w Microsoft to jednak przede wszystkim ludzie. W ciągu tych paru miesięcy poznałem wielu praktykantów oraz pracowników na pełny etat, z którymi nawiązałem bliższy kontakt, w sieci i przy piwie. Mam nadzieję, że z częścią z nich zostanę w kontakcie!” – dodaje.

Już dziś zachęcamy do aplikowania studentów o praktyki:

http://careers.microsoft.com/careers/en/us/tech-software-internships.aspx.

Więcej informacji o Microsoft Internship można znaleźć na stronie internetowej:

www.microsoft.com/poland/edukacja/program_microsoft_internship.aspx.

Zapraszamy również na wydarzenia towarzyszące rekrutacji, które odbędą się:

07.11 – Uniwersytet Jagielloński

08.11 – Uniwersytet Warszawski

10.11 – Politechnika Poznańska

Będzie to okazja do zadania swoich pytań zespołowi z Redmond, wysłuchania ciekawych prelekcji technicznych i wspomnień z poprzednich edycji praktyk w gronie programistów i byłych praktykantów.