Rekrutacja śródroczna rusza na Uniwersytecie w Toruniu

Kandydaci mogą do 22 lutego rejestrować się na studia stacjonarne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rekrutacją śródroczną zostało objętych 5 kierunków studiów.

W połowie roku akademickiego można ubiegać się o przyjęcie na historię regionalną I stopnia oraz 4 kierunki II stopnia: filologię polską, fizykę techniczną, informatykę i informatykę stosowaną.

 Do 22 lutego kandydaci powinni: zarejestrować się elektronicznie oraz uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł/kierunek. Warto do tego dnia dostarczyć również komplet dokumentów (dokumenty na historię regionalną I stopnia oraz dokumety na 4 pozostałe kierunki II stopnia). Dokumenty należy składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich UMK (IV piętro Rektoratu UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu, pok. 408) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Ostateczny termin ich złożenia to 24 lutego.

Wyniki rekrutacji śródrocznej na UMK pojawią się na indywidualnych kontach kandydatów 23 lutego o godz. 14:00.


Kandydaci na trzech z ww. kierunków II stopnia będą musieli odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Dla osób, które będą ubiegać się o przyjęcie na:

– fizykę techniczną II stopnia odbędzie się ona 23 lutego 2015 r. o godz. 9:00 (w sali nr 24 w siedzibie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5 w Toruniu);

– informatykę II stopnia 23 lutego 2015 r. o godz. 9:00 (w sali nr E 216 w siedzibie Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 w Toruniu);

– informatykę stosowaną II stopnia 23 lutego 2015 r. o godz. 9:00 (w sali nr 30 w siedzibie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej przy ul. Grudziądzkiej 5 w Toruniu).