Rówieśnicy głównym źródłem wiedzy o seksie

Koledzy i koleżanki, nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, na trzecim miejscu – rodzice – to zdaniem osiemnastolatków główne źródła informacji o seksualności człowieka. Prezentujemy wyniki badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Temat edukacji seksualnej wzbudza wiele emocji. Badania przeprowadzone przez MEN miały odpowiedzieć przede wszystkim na pytanie o to, czy rodzice chcą, by wiedza na temat seksualności była przekazywana w szkole ich dzieciom.

Zdaniem minister Kluzik-Rostkowskiej, największym zaskoczeniem w wynikach badań jest to m.in. to, że głównym źródłem wiedzy dla młodych ludzi nie jest Internet, ale ich rówieśnicy, koledzy, przyjaciele oraz rodzina. Wyniki badań wskazują jednoznacznie: koledzy i koleżanki, w dalszej kolejności nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, na trzecim miejscu – rodzice – to główne źródła, z których nastolatki czerpią informacje o seksualności człowieka.

Rodzice nie potrafią rozmawiać o seksie?

Dokładnie na odwrót oceniają sytuację rodzice nastolatków, według których ich dzieci wiedzę na temat seksualności czerpią głównie od członków rodziny, nauczycieli i dopiero na końcu – od rówieśników. Badania pokazują jednak, że rodzice są otwarci na problematykę edukacji związanej z rozwojem psychoseksualnym ich dzieci.

– Rodzice są bardziej zgodni co to tego, jak ważna jest rola edukacji seksualnej w szkole, niż my posłowie na sali posiedzeń sejmowych – powiedziała szefowa MEN i dodała: – Rodzice oczekują wsparcia ze strony szkoły w sprawach edukacji seksualnej. Jest duża część tematów, które zdaniem rodziców, powinny być omawiane w szkole i wręcz oczekują, żeby to szkoła zajęła się tymi tematami. Rodzice – bez względu na światopogląd – byli zgodni, że edukacja seksualna jest ważna – dodała minister edukacji.

Jednocześnie spora grupa rodziców sygnalizuje, że nie potrafi rozmawiać z własnymi dziećmi na tematy związane z ludzką seksualnością. Zgłaszają oni potrzebę porady i współdziałania w sprawach wychowawczych i kierują swoje oczekiwania w stronę szkoły, do której nadal mają wiele zaufania.

Co zrobi z wynikami badań MEN?

MEN zapowiada, że wkrótce powołany zostanie zespół ekspertów, który rozpocznie prace nad nową, zmienioną podstawą programową do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W planach jest też stworzenie nowych podręczników. Powstaną także nowe materiały dla nauczycieli, którzy prowadzą w szkołach ten przedmiot. Trafią one do szkół już od nowego roku szkolnego 2015/2016.

– Zachęcam wszystkich nauczycieli, dyrektorów szkół i specjalistów w dziedzinie edukacji, aby zapoznali się z wynikami badań. Dużo mówią na czym nauczyciele powinni się skupić – powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska. 


Sprawdź wyniki badania:​„Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (18-latków) oraz rodziców dzieci w wieku 6-17 lat wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności”- pełna informacja.