Ruszają zajęcia na Uniwersytecie Młodych!

UniM w Toruniu to nowy projekt edukacyjny adresowany do gimnazjalistów.

W ramach UniM w roku akademickim 2014/2015 po raz pierwszy zostaną zrealizowane programy sześciu profili:

  1. Od szkicu do animacji. Sztuka naszych czasów (profil o tematyce artystycznej);
  2. Kreatywność. Nowe media. Nowe technologie (profil o tematyce
    dziennikarsko-humanistycznej);
  3. O zjawisk przyczynach. Fizyka źródłem postępu (profil fizyczny);
  4. Komórka – organizm, atom – materia. Filary nauk przyrodniczych (profil o tematyce biologiczno-chemicznej);
  5. Od obliczalności do mobilnych aplikacji. Cywilizacja informacyjna XXI wieku (profil
    o tematyce informatyczno-matematycznej);
  6. Pętle, szyfry, pył. Tajemnice programowania (wyspecjalizowany profil informatyczny).

We współpracy z naukowcami z dziewięciu wydziałów UMK opracowane zostały programy poszczególnych profili. Każdy całoroczny program składa się z 18 dwugodzinnych zajęć, podzielonych na sześć bloków. Programy rozpisane są tak, by każdy z nich tworzył spójną, merytorycznie wartościową całość.

Zajęcia poszczególnych profili odbywać się będą w soboty (z wyjątkiem profilu Pętle, szyfry, pył. Tajemnice programowania, prowadzonego w czwartki). W zależności od specyfiki profili, grupy liczyć będą 15-20 osób, a w ich skład wejdą uczniowie wszystkich klas gimnazjum. Zajęcia poprowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Dodatkowo każdy z uczestników UniM będzie miał możliwość uczestniczenia w module dotyczącym transferu wiedzy do biznesu, za którego opracowanie oraz przeprowadzenie odpowiedzialny będzie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

Koszt uczestnictwa w całorocznym programie wybranego profilu wynosi 1000 zł (płatne w ratach: 300 zł + 4 x 175 zł).

Szczegóły oraz informacje o zapisach są dostępne na stronie: www.fundacja.umk.pl (w zakładce EDUKACJA). Więcej: Katarzyna Olczyk (FAUNC) tel. 695 766 263, 56 611 48 70, e-mail: [email protected]