Tajemnicze rysunki z Ameryki Południowej. Nie zostawiła ich żadna znana nauce populacja

Znalezione na terenie Wenezueli rysunki naskalne mogą liczyć nawet 4000 lat. Najbardziej niesamowitym aspektem tego znaleziska jest niemożliwość ich przypisania do jakiejkolwiek znanej archeologom kultury.
Tajemnicze rysunki z Ameryki Południowej. Nie zostawiła ich żadna znana nauce populacja

Jakby tego było mało, te niesamowite dzieła sztuki są rozsiane w co najmniej dwudziestu różnych lokalizacjach. Stanowiska te znajdują się w obrębie Parku Narodowego Canaima w Ameryce Południowej. I choć podobne odkrycia miały miejsce już wcześniej, to w tym przypadku naukowcy nie są w stanie przypisać tych rysunków żadnej zidentyfikowanej przez nich grupie zamieszkującej region.

Czytaj też: Egipskie miasto umarłych szokuje. Archeolodzy jeszcze nigdy czegoś takiego nie widzieli

Na czele zespołu zajmującego się tą sprawą stanął José Miguel Pérez-Gómez z Uniwersytetu Simóna Bolívara w Caracas. Dzieła zidentyfikowane przez autorów badań są wyjątkowo zróżnicowane. Niektóre mają postać symboli geometrycznych, na przykład w postaci kropek, znaków X czy linii prostych. Inne, nieco bardziej zaawansowane, mają natomiast formę symboli przywodzących na myśl ludzi. Jedne są piktogramami, podczas gdy inne petroglifami. 

Rysunki naskalne znalezione na co najmniej 20 różnych stanowiskach w Wenezueli mogą być dziełem przedstawicieli nieznanej do tej pory kultury

Zrozumienie, w jakim kontekście tworzono te rysunki nie jest łatwe. Naukowcy mogą jedynie wyobrazić sobie, jakie było ich przeznaczenie. Na obecną chwilę są zdania, jakoby stanowiska, w obrębie których spotyka się ten rodzaj sztuki naskalnej były czymś w rodzaju miejsc kultu. Z kolei same rysunki miały symboliczny charakter i chodziło w nich o przedstawienie wydarzeń z codziennego życia, takich jak cykl śmierci i narodzin zachodzący w przyrodzie.

Odpowiedniki tej sztuki znalezione w Brazylii zostały poddane datowaniu, które wskazuje na ich pochodzenie sprzed 4000 lat. W tym przypadku istnieje możliwość, iż chodzi o nawet starsze dzieła. Być może obszar, na którym działają obecnie archeolodzy, był miejscem narodzin nieznanej dotychczas kultury. Jej przedstawiciele z czasem rozprzestrzenili się na inne tereny, takie jak dzisiejsza Kolumbia. Tam również znajdowano sztukę o podobnych cechach.

Czytaj też: 12 tysięcy lat temu ktoś odprawiał tam czary. Zagadkowe znalezisko w odległej jaskini

Poza rysunkami uczestnicy ekspedycji natknęli się na fizyczne artefakty. Mają one postać fragmentów ceramiki oraz wykonanych z kamienia narzędzi. Istnieje spora szansa, że były to przedmioty wykorzystywane przez twórców rysunków naskalnych, lecz do potwierdzenia tej informacji będzie potrzeba szczegółowych ekspertyz. Wyniki dotychczasowych zostały zaprezentowane na łamach Rock Art Research