Rzuć palenie, zyskasz dodatkowe pięć lat życia. Nowe badania nie pozostawiają złudzeń

Najnowsze badania wskazują, że natychmiastowe rzucenie palenia papierosów wydłuża życie o tyle samo lat, co stosowanie trzech leków profilaktycznych jednocześnie.
Rzuć palenie, zyskasz dodatkowe pięć lat życia. Nowe badania nie pozostawiają złudzeń

W badaniu przedstawionym podczas ESC Preventive Cardiology 2022, kongresu naukowego Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), wykorzystano dane pochodzące od 989 pacjentów w wieku powyżej 45. roku życia. Wszystkie przebadane osoby miały zawał serca i/lub przeszły operację wszczepienia bajpasów, a sześć miesięcy później nadal paliły papierosy. Pacjentom były podawane standardowe leki profilaktyczne (leki przeciwpłytkowe, statyny i leki obniżające ciśnienie krwi).

Dr Tinka Van Trier z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Amsterdamie w Holandii powiedziała:

Korzyści z rzucenia palenia są jeszcze większe, niż nam się wydawało. Nasze badanie pokazuje, że rzucenie nałogu jest równie skuteczne jak przyjmowanie trzech leków w zapobieganiu zawałom serca i udarom mózgu u osób, które przebyły zawał serca lub miały zabieg otwarcia zablokowanej tętnicy. Pacjenci mogą zyskać prawie pięć lat zdrowego życia. Analiza ta skupiła się na palaczach, którzy doświadczyli zawału serca i/lub przeszli zabieg wszczepienia stentu lub operację wszczepienia bajpasów. Ta grupa jest szczególnie narażona na ryzyko wystąpienia kolejnego zawału serca lub udaru mózgu, a zaprzestanie palenia jest potencjalnie najskuteczniejszym działaniem prewencyjnym.

Do oszacowania zysku w postaci lat przeżytych w zdrowiu (np. zawału serca lub udaru mózgu) naukowcy zastosowali model SMART-REACH. Obliczono zarówno zysk w postaci lat przeżytych, gdy palacze rzucili swój nałóg, ale także taki ten występujący u osób nadal palących, ale przyjmujących trzy dodatkowe leki chroniące przed chorobami układu krążenia: kwas bempedynowy, inhibitory PCSK9 oraz kolchicynę.

Wnioski z przeprowadzonych badań nie są dla lekarzy zaskoczeniem. Okazuje się, że rzucenie palenia daje tyle samo korzyści, co przyjmowanie wszystkich wymienionych leków jednocześnie – różnica była nieznaczna: 4,81 lat wolnych od zdarzenia sercowo-naczyniowego (w przypadku osób rzucających palenie) w porównaniu do 4,83 lat u pacjentów zażywających leki.

Dr Tinka Van Trier dodała:

Wyniki te wskazują, że zaprzestanie palenia jest bardzo ważnym krokiem w kierunku wydłużenia życia o kolejne zdrowe lata. Należy pamiętać, że w analizie nie uwzględniono nawet innych korzyści wynikających z porzucenia nałogu, np. w zakresie chorób układu oddechowego, nowotworów i długowieczności. Rzucenie palenia pozostaje podstawą zapobiegania zawałom serca i udarom mózgu oraz poprawy ogólnego stanu zdrowia w każdym momencie, także po zawale serca i w każdym wieku. Wiemy, że palenie papierosów jest odpowiedzialne za 50% wszystkich możliwych do uniknięcia zgonów wśród palaczy, z czego połowa jest spowodowana chorobami układu krążenia.

Przed zapaleniem kolejnego papierosa warto zastanowić się, ile różnych korzyści zdrowotnych daje nam porzucenie nałogu, nawet jeżeli wydaje się być to niezwykle ciężkie.