- Ograniczenie liczby źródeł stresu może powstrzymać, cofnąć siwienie. Istnieje nadzieja na leki, które kompletnie zatrzymają ten proces u ludzi – donosi ”New Scientist”.

Procesowi odwracającemu skutki siwienia można poddać wszystkie włosy na głowie, brodzie, ale też włosy łonowe. Niezależnie od umiejscowienia na ciele, na nasze owłosienie negatywnie działają zmiany w szlakach metabolicznych odpowiedzialnych za budowę białek w organizmie (anabolizm, synteza białek z aminokwasów).

 

Stres a kolor włosów

Na kształt tych szlaków duży wpływ mają hormony produkowane przez ciało poddane sytuacji stresującej. – Ulżenie sobie i zmniejszenie stresu powinno odwrócić proces – twierdzą badacze w ”Human Hair Graying is Naturally Reversible and Linked to Stress”, pracy opublikowanej jeszcze przed etapem oceny wzajemnej (peer review) na portalu BioRxiv.

- Choć siwienie uważane jest generalnie za oznakę starzenia się, zbyt słabo znamy mechanizmy jeszcze odpowiedzialne za ten proces i możliwości odwrócenia go u ludzi. Choć wiemy, że psychiczny stres przyśpiesza proces biologicznego starzenia się i siwienia owłosienia u zwierząt, nie było dotąd długotrwałych badań tego zjawiska u ludzi – czytamy

Udało się im dokładnie prześledzić odbarwianie się 400 poszczególnych włosów u 14 różnych osób i zestawić z odpowiadającymi im sygnaturami białek (proteomic signatures). W efekcie mogli odtworzyć fizyczny proces starzenia się na skali czasu.

- Tą metodą u osób różnej płci, wieku i pochodzenia etnicznego zlokalizowaliśmy białe włosy z różnych stref ciała, które odzyskały swój naturalny pigment (repigmentacja) w przeciągu dni lub tygodni – tłumaczą badacze z Columbia University.

 

Równoległy proces

Dodają, że analiza proetomiczna (białek) łączy proces siwienia ze ”wzrostem białek związanych z metabolizmem energetycznym” (przemianie materii), wzrostem mitochondriów oraz ”obroną antyoksydacyjną organizmu”, czyli walką z wolnymi rodnikami przeciwko samoutlenianiu.

- Nadmiar wolnych rodników tlenowych prowadzi do tzw. stresu oksydacyjnego, zjawiska, w wyniku którego niszczone są białka, kwasy nukleionowe i lipidy błon komórkowych – piszą Eugenia Murawska i Zbigniew Jethon w pracy "Stres oksydacyjny i antyoksydacyjna obrona w fizjologicznych i patologicznych stanach organizmu".

Dostrzeżono, że siwienie poszczególnych włosów odbywa się równocześnie w różnych miejscach na głowie, co ”sugeruje istnienie nieznanych czynników wpływających na wzory siwienia”. Zjawisko to występuje, zaobserwowali badacze, ”równocześnie z behawioralnymi i psychologicznymi czynnikami stresogennymi”.

- Posługując się modelami komputerowymi zasymulowano wpływ stresu na całe życie pojedynczego włosa. Zaobserwowano możliwość odwrócenia procesu zmian pigmentacji po eliminacji jego źródeł – autorzy badania na BioRxiv.

 

Włos jak drzewo

Analogia, której użyli naukowcy przyrównuje badanie włosa w czasie do badania pnia drzewa (dendrochronologia). Podobnie jak w słojach długowiecznej rośliny widać różne zmiany w środowisku, tak włos nosi w sobie ślady dramatycznych wydarzeń w życiu właściciela. Z tym, że bada się przyrost długości a nie średnicy.

Oceniając włosy uczestników eksperymentu naukowcy skupiali się na poziomie melaniny (odpowiadającej za barwę włosa) i jakiego typu białka obecne są w różnych partiach włosa. Choć spodziewano się zobaczyć siwiejącą podstawę włosa, tuż przy skórze głowy, odnaleziono coś odwrotnego – siwe końcówki.