Co Polacy mają w genach? Rewolucyjne wyniki ujawniły, kim właściwie są Słowianie

Skąd pochodzili ludzie, którzy zamieszkiwali państwo Piastów? Interdyscyplinarne badania na temat średniowiecznego genomu przeprowadzili polscy uczeni z Poznania. Zakończyli tym samym ponad 200-letnią dyskusję nad pochodzeniem pierwszych mieszkańców państwa polskiego. Kim zatem byli ci ludzie?
Zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe

Czy Słowianie byli ludnością autochtoniczną czy allochtoniczną na terenach Europy Środkowo-Wschodniej? Nad tym zagadnieniem spierają się naukowcy od ponad 200 lat. Według jednych Słowianie od zawsze zamieszkiwali tereny dzisiejszej Polski co najmniej od epoki żelaza, a zdaniem oponentów, ludy słowiańskie przybyły tutaj po VI wieku n.e. Która z grup miała rację? Okazuje się, że żadna.

Czytaj też: Słowianie przybyli z Azji? O skomplikowanym pochodzeniu naszych praprzodków

Na łamach Genome Biology pojawiły się wyniki badań polskich naukowców z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu oraz wydziałów Historii i Biologii UAM. Badacze zwrócili uwagę na podstawowy problem w rozwikłaniu zagadki, skąd pochodzili mieszkańcy terenów Polski z okresu pomiędzy epoką żelaza a początkiem państwa polskiego. Chodzi dokładnie o to, że większość ówczesnych społeczności w Europie dokonywała kremacji zmarłych i zachowany materiał genetyczny jest bardzo ubogi.

Niemniej naukowcom udało się przeprowadzić analizy na szczątkach 474 osób z 27 cmentarzysk z terenu dzisiejszej Polski. W przypadku 197 z nich uzyskano dane obejmujące cały genom. 139 należało do ludzi żyjących w epoce żelaza (kolor niebieski na mapie), a 324 do mieszkańców już średniowiecznej Polski (czerwony). Jakie wnioski finalnie wysunęli autorzy badań?

Mapa Polski z zaznaczonymi miejscami badanych próbek / źródło: Stolarek, I., Zenczak, M., Handschuh, L. et al. Genetic history of East-Central Europe in the first millennium CE. Genome Biol 24, 173 (2023). https://doi.org/10.1186/s13059-023-03013-9

Słowianie przybyli na tereny Polski, czy może żyli tutaj od zawsze?

W okresie od I do V w. n.e. na teren Polski imigrowała niewielka społeczność z północy kontynentu, których przedstawicieli łączy się z kulturą wielbarską. Wędrowali oni przez całe terytorium dzisiejszej Polski i przez długi czas żyli razem z miejscową ludnością, którą we wcześniejszych wiekach przypisywano do kultury przeworskiej. Pomiędzy dwoma grupami była zasadnicza różnica w sposobie pochówku zmarłych – przybysze z północy praktykowali inhumację, czyli grzebanie ciał, a miejscowi preferowali kremację.

Czytaj też: Czarna magia miała się wtedy w najlepsze. W czasach renesansu Polacy z niej słynęli

Następnie od około VI wieku, kiedy to ustały na terenie Europy „wędrówki ludów”, a przedstawiciele kultury wielbarskiej i przeworskiej się wymieszali, nie miały miejsca żadne inne procesy migracyjne, które wpłynęłyby na genom pierwszych mieszkańców państwa Piastów. Wobec takiego stanu rzeczy autorzy badań przyjęli, że wyniki są zgodne z hipotezą zakładającą genetyczną kontynuację pomiędzy epoką żelaza a średniowieczem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zatem ani autochtoniczne pochodzenie Słowian nie ma uzasadnienia, ponieważ doszło do niewielkiej imigracji z północy, ani w pełni allochtoniczna geneza również nie jest prawdziwa, gdyż większość ludności żyła na tych terenach przez cały okres pierwszego tysiąclecia.

Ukazanie kontekstu badanych próbek w perspektywie 12 tysięcy lat. Zaznaczono komponenty składające się na genom oraz okres praktykowania kremacji i inhumacji / źródło: jw. https://doi.org/10.1186/s13059-023-03013-9, CC-BY-4.0

Warto jeszcze dodać, że powyższe wyniki badań były również prezentowane na konferencji prasowej. Podczas niej można było dowiedzieć się o wiele więcej szczegółów. Prof. Marek Figlerowicz cytowany przez PAP powiedział, że trzy główne komponenty genetyczne utworzyły genomy mieszkańców Europy Środkowej, które ustabilizowały się przed końcem epoki brązu (1800-700 r. p.n.e.). Były to, idąc chronologicznie, komponent od mezolitycznych zachodnich łowców-zbieraczy przybyłych 14 tys. lat temu, kolejny związany z neolitycznymi rolnikami pochodzącymi z Anatolii, którzy migrowali 7-8 tys. lat temu. Aż wreszcie ostatni komponent odnosi się do pasterzy znad Morza Kaspijskiego i Czarnego, którzy wędrowali przez Europę 4-5 tys. lat temu.

Czytaj też: Krwawy rytuał na krowach miał jeden cel. Polacy odkryli cmentarzysko pasterzy sprzed 7000 lat

Nie da się ukryć, że badanie genomu ludzi żyjących na terenie Europy Środkowo-Wschodniej może przynosić wiele zaskoczeń. Jak widzimy, poddani pierwszych Piastów tworzyli wyjątkową społeczność, która zamieszkiwała swoje ziemie niezmiennie przez kilka stuleci.