Spotkanie z prof. dr hab. Janem Burnewiczem

Na dobrobyt i szczęście w życiu składa się wiele czynników, poczynając od tego czy urodziliśmy się w kraju wolnym od konfliktów i naturalnych kataklizmów, kończąc na własnej pracowitości i inteligencji. Dzięki wysiłkom uczonych, wynalazców i przyzwoitych przedsiębiorców na świecie poprawia się jakość życia, chociaż jest to proces powolny i nierówno dostępny dla narodów.

31 marca 2011 roku (czwartek), godz. 18:00

prof. dr hab. Jan Burnewicz (Uniwersytet Gdański)

Świat innowacji otwierający drogi do lepszego życia.

Historia całej naszej cywilizacji jest łańcuchem innowacji, które są przedsięwzięciami ryzykownymi i tylko częściowo dającymi ludziom trwałą poprawę jakości życia. Oprócz innowacji udanych pod względem technicznym i rynkowym, było wiele nowych pomysłów zakończonych niepowodzeniem, a istnieje też w ludziach skłonność do poszukiwania innowacji negatywnych (używki, narzędzia kryminalne i wojenne, imitacje dobrych produktów itd.).

Współcześnie innowacje stały się jedną z głównych osi rozwoju państw i wielkich korporacji. Nie są już dokonaniami przypadkowymi jak to miało miejsce w przeszłości (przykład penicyliny), lecz są planowane i zarządzane z dużą determinacją by osiągnąć dużą masę pożądanych efektów. Są regularnie analizowane i oceniane. Istnieją rankingi największych innowacji, które zmieniły świat w ciągu minionych lat. Stworzono też wizję wielkich przełomowych innowacji, które zmienią świat w nadchodzących dekadach. Część z nich będzie służyła jedynie pomnażaniu zysków wielkich potentatów przemysłowych i handlowych (automatyzacja i informatyzacja produkcji, inżynieria materiałowa), ale część z nich jest programowana pod kątem osiągania celów istotnych dla przeciętnego człowieka. Największe znaczenie będą miały w przyszłości innowacje w zakresie zarządzania zdrowiem (racjonalne odżywianie, unikanie chorób, skuteczniejsza terapia), poprawy urody i sprawności fizycznej, szybkości uczenia się, mieszkania w większym komforcie, sprawniejszego i bezpieczniejszego transportu, większej rozmaitości form rekreacji. Ważne jest jednak by innowacje nie rozleniwiały ludzi, zwłaszcza w młodym wieku. Aby stały się powszechnym dobrodziejstwem konieczna jest ścisła współpraca ludzi nauki, biznesu, polityki i szeroko rozumianej kultury.

Profesor Jan Burnewicz urodził się 12 czerwca 1947 r. w Zabrodziu, w powiecie sokólskim, gdzie też ukończył w 1961 r. szkołę podstawową. W 1965 r. po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Suchowoli, podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, którą ukończył w 1970 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra.

Profesor Jan Burnewicz urodził się 12 czerwca 1947 r. w Zabrodziu, w powiecie sokólskim, gdzie też ukończył w 1961 r. szkołę podstawową. W 1965 r. po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Suchowoli, podjął studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie, którą ukończył w 1970 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra.

Od 1972 r. pracuje nieprzerwanie w Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie kieruje Katedrą Badań Porównawczych Systemów Transportowych i niestacjonarnymi studiami doktoranckimi z ekonomii na Wydziale Ekonomicznym.

W swej karierze naukowej wykonał 516 prac naukowych, na które składa się autorstwo 53 książek i rozdziałów w książkach, 114 artykułów oraz 349 prac niepublikowanych i referatów na konferencjach naukowych. Wypromował 9 doktorów. Jego specjalność naukowa to ekonomika transportu, a w ostatnich latach także ekonomia innowacji.

Współtworzył szereg rządowych dokumentów w zakresie polityki i strategii rozwoju transportu, brał udział w przygotowaniu prawnym i operacyjnym Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Opracował ekspertyzy dla takich instytucji międzynarodowych jak Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejska Konferencja Ministrów Transportu (obecnie ITF), International Road Transport Union.

Pełnił funkcję prorektora do spraw nauki Uniwersytetu Gdańskiego (1993-1996), dziekana Wydziału Ekonomicznego UG (1996-2002), prodziekana do spraw nauczania Wydziału Ekonomiki Transportu UG (1984-1990). Był członkiem Komitetu Monitorującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (2004-2010).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (1995) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995). W styczniu 2011 roku odebrał Nagrodę Naukową miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za rok 2010 w kategorii nauk humanistycznych.

Małżonka Zofia Burnewicz jest doktorem filologii. Hobby: architektura, fotografia, grafika, ogród, podróże europejskie.

Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

Więcej:nauka