Odszyfrowano zapis starożytnych rytuałów z dalekiej Azji. Zapisano je w nietypowy sposób

Dzięki wysiłkom naukowców z Uniwersytetu Tsinghua w Pekinie możemy zapoznać się z treścią zapisaną na bambusowych materiałach. Jak się okazuje, odnosi się ona do rytuałów prowadzonych około 2000 lat temu.
Odszyfrowano zapis starożytnych rytuałów z dalekiej Azji. Zapisano je w nietypowy sposób

Te niezwykłe obiekty pochodzącą z tzw. Okresu Walczących Królestw, który miał miejsce w latach 475–221 p.n.e. oraz późniejszej dynastii Qin, trwającej od 221 do 206 roku p.n.e. Kompleksowy opis tego, co udało się do tej pory zidentyfikować ma zostać zaprezentowany w przyszłości, ale dotychczasowe informacje również są wyjątkowo ciekawe.

Czytaj też: Chanuka i kolejne tajemnice starożytnego świata. Zdradziły je dachówki

Zapisane na bambusie informacje przypisano do pięciu różnych kwestii. Na podstawie ich analiz naukowcy byli w stanie lepiej zrozumieć organizację rytuałów, muzyki i myśli z okresu sprzed zjednoczenia kraju pod rządami Pierwszego Cesarza Qin. Szczególne zainteresowanie badaczy wzbudziły dwa pierwsze tomy, zatytułowane Obrzędy posiłku wysokiego urzędnika oraz Zapis obrzędów posiłku wysokiego urzędnika, które mają kolejno 51 i 14 stron. 

Rytuały zapisane na bambusowych materiałach odnoszą się do różnych kwestii życia codziennego i duchowego w Okresie Walczących Królestw oraz po zjednoczeniu kraju

W pierwszym przypadku jest mowa o zwyczajach odnoszących się do gospodarzy i gości w czasie posiłku, w którym bierze udział wysoko postawiony urzędnik. Drugi tom dotyczy natomiast konkretnych zachowań samego oficjela w takiej sytuacji. W toku ekspertyz członkowie zespołu badawczego doszli do wniosku, że odszyfrowane teksty przypominają te zawarte w księdze opisującej etykietę i ceremonie z lat 770–476 p.n.e. 

Jeśli chodzi o pozostałe opisy, to w dwóch przypadkach jest mowa o księgach muzycznych zawierających materiały, które posłużą do poznawania chińskiego systemu teorii muzyki. Nie można też pomijać treści zawierających informacje na temat historii muzyki sprzed słynnego cesarza odpowiedzialnego za zjednoczenie Państwa Środka. 

Czytaj też: Sensacyjne odkrycie polskich archeologów. Astronomiczne obiekty wyrzeźbione w skale 

Twórcy starożytnych tekstów pamiętali nawet o sferze duchowej. Jeden z dokumentów, podzielony na 17 fragmentów, odnosi się na przykład do relacji między Niebem a Człowiekiem. Jego autorzy wzięli również pod uwagę kwestię ludzkiej podmiotowości. W tym ostatnim przypadku można dostrzec odniesienia do proaktywnego ducha narodu chińskiego w Okresie Walczących Królestw. To istotna wiadomość w kontekście poznawania historii tego kraju sprzed panowania dynastii Qin.