Stereotypy płciowe to mit? Już 6-letnie dzieci je odczuwają

Już sześcioletnie dziewczynki przejawiają mniejszą niż chłopcy skłonność do utożsamiania geniuszu ze swoją płcią; mniej chętnie zajmują się również czynnościami wymagającymi błyskotliwości – wynika z badań przeprowadzonych w USA.

Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Nowojorskiego, Uniwersytetu Princeton oraz University of Illinois pokazały, że stereotypy dotyczące płci zaczynają się zakorzeniać już u młodych dzieci i mogą potencjalnie mieć wpływ na ich przyszłe wybory życiowe. Wyniki swojej pracy badacze opublikowali w piśmie “Science”.

“Nasze społeczeństwo ma tendencję do częstszego utożsamiania geniuszu z mężczyznami niż z kobietami” – zauważa Lin Bian, doktorantka z University of Illinois i współautorka badania. – “Chcieliśmy się dowiedzieć, czy małe dzieci również myślą tymi stereotypami.”

Aby to sprawdzić, naukowcy przeprowadzili serię badań, w których brały udział dzieci obydwu płci w wieku 5-7 lat. W ramach jednego z eksperymentów przeczytano dzieciom historyjkę o osobie, która była “bardzo, bardzo mądra”, po czym pokazano im czwórkę dorosłych (dwie kobiety i dwóch mężczyzn) i poproszono o wskazanie bohatera historyjki. Oprócz tego pokazywano również dzieciom różnopłciowe pary dorosłych i proszono je o zgadnięcie, która osoba w danej parze była “bardzo mądra”.

Okazało się, że o ile pięciolatki obydwu płci wykazywały tendencję do wybierania osób własnej płci, to już sześcio- i siedmioletnie dziewczynki znacznie częściej wskazywały jako “mądrą” osobę mężczyznę.

W innym eksperymencie naukowcy spróbowali ocenić, w jakim stopniu stereotypy te wpływają na zainteresowania dzieci.

Okazało się, że w grupie sześcio- i siedmiolatków dziewczynki wykazywały znacznie mniejsze niż chłopcy zainteresowanie zaproponowaną zabawą, opisaną jako “zabawa dla bardzo, bardzo mądrych dzieci”. Większych różnic w poziomie zainteresowania nie odnotowano z kolei w przypadku bardzo podobnej zabawy, która opisana została jako przeznaczona dla “dzieci, które bardzo mocno się starają”.

Z wcześniejszych badań wynika, że znacznie niższe niż w przypadku mężczyzn jest prawdopodobieństwo ukończenia przez dorosłe kobiety studiów na kierunkach, które w powszechnej opinii wymagają “błyskotliwości” – zwraca uwagę Sarah-Jane Leslie z Uniwersytetu Nowojorskiego, współautorka badania.

“Nowe rezultaty pokazują, że te stereotypy zaczynają wpływać na wybory dokonywane przez dziewczynki już w bardzo młodym wieku” – dodaje.