Studia dla wybitnych: Nowy program pozwoli studiować na najlepszych uczelniach

Od przyszłego roku akademickiego najzdolniejsi studenci będą mogli za darmo studiować na najlepszych uczelniach świata.

Rząd przyjął przepisy dotyczące programu “Studia dla wybitnych”. Program zapewni szczególnie uzdolnionym studentom sfinansowanie z budżetu państwa studiów magisterskich na najlepszych uczelniach na świecie.

Program “Studia dla wybitnych” będzie realizowany w latach 2016-2025. Przewiduje się, że w tym okresie skorzysta z niego ok. 700 studentów. Resort nauki zakłada, że w latach 2016-2022 do programu będzie przystępowało do 100 studentów rocznie. Program ruszy od roku akademickiego 2016/2017.

Z programu będą mogli skorzystać studenci, którzy ukończyli trzeci rok jednolitych studiów magisterskich i absolwenci studiów pierwszego stopnia (posiadający licencjat).

Listę zagranicznych uczelni wybranych do programu będzie ustalał minister nauki i szkolnictwa wyższego na podstawie najnowszego Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. rankingu szanghajskiego). Na listę resortu trafią uczelnie, które znajdują się na piętnastu najwyższych pozycjach tego rankingu i na dziesięciu najwyższych pozycjach każdej z pięciu list branżowych tego rankingu.

Osoba, która podejmie studia za granicą, otrzyma z programu fundusze na pokrycie kosztów: czesnego w zagranicznej uczelni, zakwaterowania i utrzymania w ciągu roku akademickiego, dwóch przejazdów w ciągu roku akademickiego do kraju studiowania i z powrotem, polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Resort nauki będzie ogłaszał nabór kandydatów do programu do 31 października każdego roku.