Stypendia dla studentek politechnik

Nawet 12 tys. złotych – tyle mogą otrzymać najzdolniejsze studentki polskich uczelni technicznych w ramach nowego programu stypendialnego dla młodych kobiet.

„Nowe technologie dla dziewczyn” to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Unikalny program wsparcia i rozwoju tegorocznym maturzystkom i studentkom studiów inżynierskich oferuje firma Intel Technology Poland we współpracy z Fundacją Edukacyjną Perspektywy.

Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i ścisłym, technicznym wykształceniem. Intel i Fundacja Perspektywy chcą pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Liczba studentek kierunków informatycznych spada

Branża informatyczna w Polsce i na świecie od lat charakteryzuje się niskim wskaźnikiem zatrudnienia kobiet – od kilku do kilkunastu procent. Dodatkowo, jak pokazuje raport “Kobiety na politechnikach 2015” – od kilku lat obserwujemy w naszym kraju niepokojącą tendencję zmniejszania się liczby studentów kierunków związanych z informatyką i telekomunikacją w ogóle. Kobiet jest wśród nich około 13 procent. Spożytkowanie wielkiego potencjału kobiet w kluczowym dla rozwoju cywilizacyjnego obszarze nowych technologii ma ogromne znaczenie.

Start programu

Otwarcie programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn” odbyło się 30 marca w Kancelarii Premiera RP. Do udziału zaproszone zostaną tegoroczne maturzystki oraz studentki studiów inżynierskich wybranych politechnik. Program będzie realizowany pilotażowo na siedmiu najlepszych uczelniach technicznych: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Poznańskiej, Politechnice Śląskiej, Politechnice Warszawskiej i Politechnice Wrocławskiej.

Aplikować będzie można już od 1 kwietnia br. przez stronę www.stypendiadladziewczyn.pl.

Szczegóły wsparcia

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną również zaproszone do wzięcia udziału w programie stażowym w Intel Technology Poland w Gdańsku – w największym centrum R&D Intela w Europie.

Więcej informacji o programie: www.stypendiadladziewczyn.pl.