Światowy Dzień Tygrysa

4 z 9 gatunków tygrysów są już wymarłe. Obecnie na wolności pozostało zaledwie około 3200 tygrysów.

Tygrys, największy gatunek dziko żyjących kotów, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych zwierząt na świecie. Jest także jednym z gatunków najbardziej zagrożonych wyginięciem. Na wolności żyje obecnie tylko około 3200 tygrysów, podczas gdy jeszcze 100 lat temu ich populacja szacowana była na około 100 tysięcy – w ciągu XX wieku straciliśmy 97% światowej populacji tego gatunku! 

Dlatego organizacja ekologiczna WWF zainicjowała międzynarodowy program ochrony tygrysów TX2, którego celem ma być podwojenie liczby tygrysów żyjących na wolności do 2022 roku. W programie TX2 bierze udział 13 państw, w których żyją tygrysy, w tym Indie i Nepal, w których trwa wielkie liczenie tych zwierząt. Organizacja apeluje do rządów obydwu państw o przeprowadzenie kolejnych tropień w 2016, 2020 i 2022 roku, które pomogą ocenić zmiany liczebności populacji tygrysów.

Kraje, które chcą podwoić liczebność populacji tygrysów do 2022 roku mają przed sobą bardzo ambitny cel, a WWF będzie je wspierał w jego realizacji – mówi Mike Baltzer z międzynarodowej organizacji ekologicznej WWF. – Regularne liczenia tygrysów pomogą nam na bieżąco oceniać postępy i planować kolejne działania, które mają pomóc tym zwierzętom.

Ustalenie dokładnej liczby tygrysów to prawdziwe wyzwanie – zwierzęta przemieszczają się codziennie na duże odległości w poszukiwaniu pokarmu. W ramach akcji naukowcy nie tylko tropią tygrysy, ale także analizują dane z kamer ukrytych w miejscach ich występowania. Liczenia w Indiach i Nepalu objęły najważniejsze obszary chronione, strefy buforowe i leśne korytarze ekologiczne. Wyniki liczenia poznamy w najbliższych dniach.

Obok niszczenia siedlisk, największym zagrożeniem dla tygrysów jest kłusownictwo i nielegalny handel żywymi zwierzętami lub wykonanymi z nich produktami, o rzekomo leczniczym działaniu. Najwięcej zatrzymań z powodu nielegalnego handlu tygrysami w ciągu ostatnich 10 lat miało miejsce w Indiach, Chinach i Nepalu. Według raportu pt. Tylko skóra i kości  wydanego przez organizację TRAFFIC, w latach 2000-2012 skonfiskowano części tygrysów należące do ponad 1 400 zwierząt, co oznacza że każdego roku traciło życie średnio 110 tygrysów.

Regularne liczenia tygrysów dostarczą bardzo ważnych informacji, które pomogą lepiej chronić te zwierzęta.