System Insignia

Twój uśmiech jest tak niepowtarzalny jak odcisk palca. To samo odnosi się do Insigni, skomputeryzowanego systemu łączącego cyfrowe planowanie leczenia ze specjalnie produkowanymi zamkami i drutami dopasowanymi do Twojej indywidualnej anatomii zębów.

[custom_code]

Ortodonci korzystają dziś w swojej pracy z zaawansowanej technologii 3D, która pozwala pacjentowi obejrzeć końcowe wyniki leczenia jeszcze przed jego rozpoczęciem. Poznaj zalety systemu Insignia.

Co to jest system Insignia?

Insignia pomaga przygotować precyzyjny plan leczenia odpowiadający Twoim indywidualnym potrzebom. Insignia pozwala dokonać wizualizacji Twojego nowego uśmiechu, zanim jeszcze rozpocznie się leczenie. Twój lekarz – Specjalista Insignia może go dla Ciebie zaprojektować. Kolejnym krokiem będzie wyprodukowanie wszystkich niezbędnych dla Twojej terapii elementów.

Czy Insignia jest systemem dla każdego pacjenta?

Jeśli lekarz gotowy jest założyć Ci aparat stały, to na pewno oznacza, że można również zastosować rozwiązanie Insignia. Jeśli lekarz nie może założyć aparatu stałego, to prawdopodobnie nie będzie również mógł skorzystać z systemu Insignia. Insignia jest systemem idealnym dla każdego – od dorosłego z nieuregulowanym planem dnia po nastolatka, który chce jak najszybciej zdjąć zamki i pokazać ładny uśmiech.

LECZENIE W INSIGNIA KROK PO KROKU

Diagnostyka

Lekarz/Pielęgniarka:pobiera wyciski szczęki i żuchwy z kęskiem zgryzowym, wykonane zostaną zdjęcia RTG (panoramiczne i boczne), zdjęcia wewnątrzustne oraz zdjęcia twarzy (anface i profil) np. aparatem cyfrowym.

Sztuka medyczna – Plan leczenia

Po zanalizowaniu danych medycznych Lekarz przedstawi Ci Plan leczenia wykorzystując trójwymiarową wizualizację położenia Twoich zębów.

Zobaczysz na ekranie jak wygląda Twój obecny zgryz (z wadą) oraz jak będzie wyglądał Twój nowy uśmiech po zakończeniu leczenia. Jako pacjent musisz zaaprobować ten plan na piśmie. Plan wraz z wszystkimi parametrami jest dokumentowany i indywidualny, wyłącznie dla danego Pacjenta. Metoda Insignia jest zaaprobowana do zastosowań ortodontycznych/medycznych i posiada odpowiedni certyfikat CE.

                 

Warsztat mechaniczny– Dobór aparatu

Można wybrać aparat metalowy lub estetyczny. System Insignia pracuje też w Damonie. Po zaaprobowaniu Planu leczenia każdy zamek zostanie wyprodukowany indywidualnie dla danego Pacjenta i zęba oraz zaakceptowanego Planu leczenia. Przy wyborze zamków estetycznych, zostaną one dobrane z oferty katalogowej dzięki obliczeniom komputerowym tak aby bezbłędnie pasowały do planu leczenia. W każdym przypadku zostaną wyprodukowane indywidualne druty o unikalnym kształcie pasującym tylko dla danego Pacjenta i wybranych zamków metalowych lub estetycznych. Druty dobierane są od razu na całe leczenie, żeby było pewne uzyskanie efektu tak jak zaplanowano. To znaczy, że zostaną uwzględnione zarówno wymogi estetyczne, jak i niepowtarzalność Pacjenta. Wraz z postępem leczenia na wizytach kontrolnych wprowadza się zaplanowane i wyprodukowane już elementy do aparatu np. precyzyjnie dopasowane kolejno po sobie druty.

        

Warsztat mechaniczny – Naklejenie aparatu

Lekarz nakleja aparat bardzo dokładnie dzięki  użyciu indywidualnych uchwytów zamków. Dostarczane są jednocześnie z całym aparatem aby zachować precyzję wymaganą przez zaaprobowany wcześniej Plan leczenia – nowy uśmiech Pacjenta. Nie ma tu już zależności od ręki i oka operatora. Zamek ma być umieszczony na zębach tam gdzie jest w projekcie i dzięki temu zęby są bezbłędnie prowadzone na swoje miejsce. I tak się dzieje. Bez niepotrzebnego bólu i straty czasu na adaptacje. Nowy, zaplanowany uśmiech Pacjenta definiuje pozycje zamków i mechanikę metody.

Czas leczenia

Leczenie trwa ok. 25% czasu krócej w porównaniu do typowego (lecz też dobrego i maksymalnie precyzyjnego) leczenia wady. Ilość wizyt kontrolnych jest mniejsza o około 50% co może mieć znaczenie dla organizacji życia Pacjenta w leczeniu. Wynik leczenia stabilny jeśli uwzględnione zostaną detale leczenia.

Cena

Za całość leczenia (w tym naklejenie aparatu) w zależności od wady od około 10.000 pln według stanu wiedzy z roku 2011.

Listę gabinetów ortodontycznych znajdziesz na www.polorto.com.pl