Szczepionka na COVID-19 w Polsce. Jak i kiedy można będzie się zaszczepić?

21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska dopuściła na unijny rynek szczepionkę na COVID-19 opracowaną przez koncern Pfizer i firmę BionTech, a już 27 grudnia w podano ją pierwszym osobom z Polski. Kiedy szczepionka przeciwko koronawirusowi będzie dostępna dla wszystkich chętnych? Jak zapisać się na szczepienie? Gdzie powstaną punkty szczepień na COVID-19? Sprawdź.
Szczepionka na COVID-19 w Polsce. Jak i kiedy można będzie się zaszczepić?

Jako pierwsze szczepionkę otrzymają – a właściwie już otrzymują – osoby z tzw. „grupy 0”, czyli ci którzy są najbardziej narażeni na zakażenie. W rozporządzeniu dotyczącym Narodowego Programu Szczepień wyszczególniono też trzy kolejne grupy. 

Szczepionka na COVID-19 – kolejność szczepień

Grupa 0 – pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i  miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Grupa I – pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, nauczyciele i służby mundurowe (w tym  Żołnierze Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR).

Grupa II – osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (listę chorób wyszczególniono w dokumencie na stronie gov.pl/sczepimysie), pacjenci w trakcie diagnostyki i leczenia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne (pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych).

Grupa III – przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej. 

Okres trwania akcji szczepień dla każdej grupy będzie określany na podstawie liczby zgłoszeń chętnych do przyjęcia szczepionki oraz dostępnych dawek. 

Szczepionka na COVID-19 – procedura szczepień 

Aby zaszczepić się przeciw koronawirusowi nie wystarczy przyjść do lokalnej przychodni. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń chętnych z grupy 0, 15 stycznia 2021 roku rozpoczną się zapisy na szczepienia dla wszystkich chętnych. O terminie szczepienia zdecyduje po pierwsze grupa, do której zostaniemy zakwalifikowania, a po drugie – kolejność zgłoszenia. 

Procedura przystąpienia do szczepienia będzie podzielona na kilka etapów: 

  • rejestracja (przez infolinię, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta)
  • zgłoszenie do punktu szczepień (kwalifikacja przez lekarza)
  • wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu
  • przyjęcie drugiej dawki po upływie 21 dni (bez konieczności ponownej rejestracji).

Szczepionka na COVID-19 – jak się zapisać?

Możliwe będą cztery sposoby zapisania się na szczepienie: 

  • za pośrednictwem bezpłatnej infolinii 989,
  • poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (na stronie pacjent.gov.pl),
  • poprzez elektroniczny formularz, który ma być dostępny na stronach związanych z resortem zdrowia,
  • u lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który prowadzi szczepienia.

Po zarejestrowaniu pacjent otrzyma elektroniczne skierowanie na szczepienie, które w przypadku osób z grup priorytetowych ważne będzie przez 60 dni. Po zarezerwowaniu wizyty szczepiennej, pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie dwóch wizyt – tak, aby zapewnić przyjęcie obu dawek szczepionki. 

Szczepienia będą realizowane w przychodniach POZ, szpitalach, szpitalach rezerwowych oraz u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę. Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień zostanie uruchomiony w każdej gminie. Dokładna mapa z lokalizacją wszystkich punktów zostanie wkrótce udostępniona przez resort zdrowia. Planowane jest także uruchomienie mobilnych punktów szczepień.

Do końca stycznia 2021 roku do Polski ma trafić łącznie 1,5 mln dawek szczepionki na COVID-19, co pozwoli na zaszczepienie 750 tys. osób. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19 szacuje, że zaszczepienie wszystkich chętnych zajmie co najmniej rok, a więc osoby z grupy III będą musiały długo poczekać na termin swojej wizyty szczepiennej.