Szekspir czy nie Szekspir, oto jest pytanie. Analiza jego dzieł sugeruje, że kto inny mógł je napisać

Naukowcy stojący za analizami dzieł przypisywanych Williamowi Szekspirowi twierdzą, że spora ich część pochodzi spod pióra innej osoby.
Szekspir czy nie Szekspir, oto jest pytanie. Analiza jego dzieł sugeruje, że kto inny mógł je napisać

A w zasadzie osób, bo w toku zarówno nowego badania, jak i tych przeprowadzonych wcześniej okazało się, iż wybitny pisarz mógł w wielu przypadkach sygnować utwory swoim nazwiskiem, jednocześnie nie biorąc bezpośredniego udziału w ich pisaniu. W takich okolicznościach mogła powstać nawet 1/3 dzieł przypisywanych Szekspirowi.

Czytaj też: Narcyzm prezydentów ma niespodziewany wpływ na prowadzenie wojen

Badacze wyszczególniają nawet konkretne tytuły, które ich zdaniem zostały napisane przez kogoś, kto obecnie zostałby określony mianem ghostwritera. Do tego grona zalicza się pozycje takie jak Tytus Andronikus i Perykles, książę Tyru, które miałyby zostać napisane przez George’a Peele’a i George’a Wilkinsa. W innych przypadkach pojawiły się natomiast przypuszczenia, jakoby ktoś inny zaczął pisanie, a Szekspir je dokańczał.

Co ciekawe, tego typu współprace mogły działać w obie strony. Członkowie zespołu, którzy opowiadali o swojej pracy w czasie British Science Festival, dodają, że jest prawdopodobne, by sztuki przypisywane innym autorom, takie jak Sir Thomas More Anthony’ego Mundaya i Henry’ego Chettle’a oraz anonimowy Edward III, były tak naprawdę przynajmniej w części napisane przez Szekspira.

Szekspir mógł również brać udział w pisaniu utworów przypisywanych innym autorom

Jak w ogóle dało się wysnuć tego typu wnioski? Skupiając się na lingwistycznych odciskach palców. Wszyscy pisarze je mają. Te przejawiają się choćby w częstości używania wybranych słów a także ich kombinacji z innymi wyrazami. W tym przypadku szczególną uwagę naukowców zwróciły funktory takie jak and, of czy the. Gabriel Egan z De Montfort University, główny autor badania, uważa, że Szekspir odpowiadał za napisanie 43 sztuk, podczas gdy 14 miało charakter współautorski.

Czytaj też: Mieszko I nie był pierwszy? Jego chrztu nie docenił nawet Kościół

William Szekspir to jeden z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej, który ma na swoim koncie dzieła takie jak Romeo i Julia, Hamlet, Makbet czy Sen nocy letniej. Większość powstałych z jego udziałem utworów ujrzało światło dzienne pod koniec XVI i na początku XVII wieku. Szekspir zmarł w 1616 roku, mając 52 lata.