Tajemnicze meteoryty z Antarktyki

Para meteorytów znalezionych w lodzie Antarktyki jest dla naukowców prawdziwą zagadką. W ich głównie pozaziemskim składzie znajdują się skały niezwykle podobne do fragmentów skorupy ziemskiej.

Meteoryty zostały znalezione dwa lata temu przez uczestników amerykańskiego programu badawczego Antarctic Search for Meteorites program (ANSMET), mającego na celu poszukiwanie meteorytów na Antarktyce. Zespół naukowców z trzech amerykańskich uniwersytetów po przeprowadzeniu badań doszedł do wniosku, że  nigdy wcześniej nie widzianometeorytów takich jak te. Meteoryty składały się z andezytu — skały magmowej bogatej w fenokryształy skaleni. Dotychczas skały takie znajdowane były wyłącznie na naszej planecie.  

James Day z Uniwersytetu Maryland poinformował, że skały te mają taki sam skład, jak andezyt skorupy ziemskiej kontynentalnej, tworzącej ziemię pod naszymi stopami. Andezyt jest górską skałą magmową, występującą najczęściej na aktywnych wulkanicznie obszarach oraz na granicach płyt tektonicznych, a więc w miejscach, w których we wnętrzu naszej planety zachodzą potężne procesy geologiczne. Naukowcy wysnuli więc najpierw hipotezę, zgodnie z którą znalezione meteoryty — nazwane GRA 06128 i GRA 06129 — nie są częściami planetoidy, lecz o wiele większego ciała niebieskiego w rodzaju planety czy księżyca. Analiza składu meteorytów spowodowała, że badacze szybko zmienili zdanie. 

Specyficzny stosunek izotopów tlenu oraz zawartość osmu świadczy o tym, że kamienie te pochodzą z planetoidy. Ponadto wiek meteorytów — 4,52 mld lat — dowodzi, że skały te powstały niedługo po ukształtowaniu się Układu Słonecznego, a więc w czasie, gdy planety nie były jeszcze całkowicie uformowane. Badacze podejrzewają, że GRA 06128 i GRA 06129 są fragmentami planetoidy, której średnica wynosiła minimum 100 km. We wnętrzu obiektu o takiej wielkości mogły panować bardzo wysokie temperatury, które były w stanie częściowo roztopić skałę i dać początek stopowi o takim składzie, jaki posiadają znalezione meteoryty. Skała ta musiała później w jakiś sposób dostać się na powierzchnię planetoidy i utworzyć skorupę andezytową, podobną do skorupy planetarnej.  

Naukowcy mają nadzieję, że szczegółowa analiza dwóch tajemniczych meteorytów pozwoli na dokładniejsze zrozumienie procesów powstawania skorupy Ziemi i innych planet, oraz warunków, w jakich te procesy zachodziły.  JSL

źródło: www.newsdesk.umd.edu