Znajomość swoich emocji

Nowoczesna psychologia często operuje pojęciem inteligencji emocjonalnej. Termin ten został stworzony i spopularyzowany przez amerykańskiego psychologa Daniela Golemana. Oznacza indywidualny zakres zdolności rozpoznawania stanów emocjonalnych własnych oraz innych osób, a także używania własnych emocji i radzenia sobie ze stanami emocjonalnymi innych osób.

- Inteligencja emocjonalna wpływa na to, jak radzimy sobie ze swoim zachowaniem, z kontaktami społecznymi i z podejmowaniem decyzji – twierdzi Krzysztof Sadecki, trener mentalny.

Weźmy pierwszy z brzegu przykład - osoby o wysokiej EQ nie martwią się nadmiernie negatywnymi prognozami, którymi media, dla swoich celów, chętnie przyciągają uwagę. Optymizm pomaga im w skupianiu swojej energii, na tym co mogą zmieniać, zamiast na tym, co bezpośrednio ich nie dotyczy. Takie nastawienie wymaga obserwacji siebie i obiektywnego spojrzenia na swoją sytuację. Z chwilą, kiedy stwierdzimy, że nasz optymizm jest zaraźliwy i tym samym jest w stanie podnieść jakość sytuacji, w której się znaleźliśmy, będzie wiadomo, że jesteśmy na dobrej drodze.

- Sporo zależy od stanu świadomości. Wszyscy mamy jakieś emocje, ale żeby móc sobie z nimi radzić albo pracować z nimi, konieczny jest pewien dystans. Jego oznaką jest umiejętność nazywania emocji. Kiedy osoby o niskiej EQ mówią, że czują się źle, te o wyższej określają swoje stany jako frustrację, zmartwienie, irytację. Im konkretniejszy opis, tym lepszy wgląd w emocje. Daje on korzyść w kolejnej dziedzinie a mianowicie asertywności. Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej lepiej zachowują balans między dobrymi manierami, empatią, dobrocią a umiejętnością odmawiania i stawiania oraz pilnowania granic. Nie pozwalają, by w stresujących momentach rządziły nimi emocje – kontynuuje Sadecki.

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni ze swojej inteligencji emocjonalnej, ale dobrze idzie nam praca z asertywnością możemy mówić o połowie sukcesu, przede wszystkim dlatego, że z asertywnością wiąże się kolejna cecha charakteryzująca osoby o wysokim EQ – empatia.

Empatia oraz ciekawość

Osoby inteligentne emocjonalnie są ciekawe wszystkiego i wszystkich dookoła, co ciekawe – nie ma znaczenia, czy są introwertykami czy ekstrawertykami. Wszyscy wiemy, że pielęgnowanie stresu nie służy zdrowiu zaś reakcją na stres są negatywne emocje. Osoby z wysokim EQ szybciej je rozpoznają, dzięki czemu są w stanie szybciej sobie z nim radzić.

Szczególną sytuacją, w której przydaje się ta umiejętność, jest pojawienie się negatywnych emocji w wyniku zranienia i występującej później tendencji do chowania urazy. Znajomość własnych emocji pozwala uniknąć ponownego zranienia w tych samych relacjach i zapobiega stresowaniu się starymi sprawami.

Analogicznie, ludzie emocjonalnie inteligentni poza tym, że nie dają się powtórnie ranić, nie pozwalają też, by ktoś zakłócał ich radość. Przede wszystkim dlatego, że ich satysfakcja i przyjemność są niezależne od porównań z innymi ludźmi. W tym przypadku wskazówka jest bardzo jasna, jeśli dążymy do podniesienia swojej EQ, nie pozwalamy by porównywanie z innymi wpływało na nasz nastrój, czy odebrało nam radość.