Te kamienne domy pochodzą z czasów, gdy Bliski Wschód był żyzną krainą

Liczące około 8500 lat kamienne zabudowania znalezione przez archeologów są rekordowo stare jak na obszar Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przenoszą nas też do czasów, w których panujące tam warunki były zgoła odmienne od współczesnych.
Te kamienne domy pochodzą z czasów, gdy Bliski Wschód był żyzną krainą

Neolityczne budowle zostały znalezione na wyspie Ghagha u wybrzeży Abu Zabi. Pochodzą więc z młodszej epoki kamienia, w czasie której doszło do tzw. rewolucji neolitycznej. Właśnie wtedy nasi przodkowie zaczęli odchodzić od łowiecko-zbierackiego trybu życia, przechodząc do tworzenia osad, uprawy roli i hodowli zwierząt. 

Neolityczna historia sprzed 8500 lat

Dzięki analizom izotopów węgla znalezionych we fragmentach węgla drzewnego odkrytego na miejscu naukowcy doszli do wniosku, że opisywana struktura jest o 500 lat starsza od dotychczas rekordowych znalezionych na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wcześniejsza, uznawana za najstarszą, budowla znajdowała się natomiast na wyspie Marawah.
 

Oba znaleziska świadczą o długoletniej historii eksploatacji terenów Bliskiego Wschodu, a dokładniej rzecz biorąc – współczesnego terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dzięki nim wiemy, iż ludzie zamieszkiwali te obszary już 8500 lat temu, a być może uda się jeszcze bardziej przesunąć tę granicę. Co więcej, neolityczne osady istniały tam przed rozwojem handlu na tym obszarze. 

Wśród innych wniosków płynących z badań w tej sprawie można też zwrócić uwagę na – jak podkreśla Mohamed Al Mubarak z DCT Abu Dhabi – historyczny związek mieszkańców ZEA z morzem. Przed tym odkryciem uważano bowiem, że ludzie osiedlili się na tym terytorium w późniejszym okresie neolitu. Miałoby się to rzekomo wiązać z rozbudową dalekosiężnych morskich szlaków handlowych. 

Ghagha, czyli obszar, na którym działali niedawno archeolodzy, miał rzekomo stanowić miejsce występowania niewielkiej społeczności, która postawiła znalezione domy. Ówcześni ludzie zamieszkiwali wyspę przez cały rok. Badacze zidentyfikowali między innymi zaokrąglone pomieszczenia z pozostałościami ścian wysokich na jeden metr oraz kamienne groty strzał. Sugeruje to, iż członkowie tej społeczności nadal zdobywali pożywienie dzięki polowaniom. Szeroko wykorzystywali również to, co znajdowało się tuż obok – wody Zatoki Perskiej, dzięki którym mieli dostęp do ryb i owoców morza. 

Żyzne tereny Bliskiego Wschodu

Nie jest jasne, jak długo zamieszkiwano tę osadę, ale w jej obrębie znaleziono grób sprzed około pięciu tysięcy lat. Najprawdopodobniej do pochówku doszło już po opuszczeniu tego miejsca przez stałych mieszkańców, jednak odkrycie szczątków pokazuje, iż nasi przodkowie nadal zapuszczali się na te tereny. Wiadomo, że były one wtedy znacznie bardziej zielone i w niewielkim stopniu przypominały dzisiejsze, jałowe obszary Zjednoczonych Emiratów Arabskich.