Technika CRISPR może pomóc w pokonaniu HIV

Kluczem do zwycięstwa nad HIV mogą być mechanizmy odpowiedzialne za replikację wirusa. Naukowcy z Northwestern Medicine wykorzystali technikę edycji genów CRISPR do opracowania nowych strategii walki z HIV.

Medycyna od 40 lat poszukuje szczepionek i lekarstw do walki z wirusem HIV, ale wciąż się to nie udaje. Naukowcy nie mają pełnej wiedzy o tym jak mały, niepozorny wirus, dysponujący zaledwie 12 białkami i genomem stanowiącym zaledwie 1/3 rozmiaru wirusa SARS-CoV-2, przechwytuje komórki, aby replikować się i rozprzestrzeniać po organizmie.

Teraz naukowcy z Northwestern Medicine wykorzystali popularną w ostatnich latach technikę edycji genów CRISPR do namierzenia ludzkich genów istotnych podczas infekcji HIV we krwi. Wykryto 86 genów, które mogą być ważne podczas replikacji wirusa, w tym ponad 40, których wcześniej nie wiązano z HIV. To może być pierwszy krok w stronę stworzenia mapy, opisującej jak patogen wpływa na nasze DNA.

Istniejące metody leczenia farmakologicznego są jednym z naszych najważniejszych narzędzi w walce z epidemią HIV i są niezwykle skuteczne w hamowaniu replikacji wirusa i jego rozprzestrzeniania się. Ale te metody leczenia nie są skuteczne, więc osoby żyjące z HIV muszą przestrzegać ścisłych schematów leczenia, które wymagają stałego dostępu do dobrej i niedrogiej opieki zdrowotnej, a ta nie jest dostępna dla wszystkich na świecie.

Judd Hultquist, asystent profesora z Northwestern Medicine

Jak pokonać HIV?

W badaniu przeprowadzonym przez zespół Hultquista, z ludzkiej krwi wyizolowano limfocyty T – główny typ komórek atakowanych przez HIV. Wykorzystując technikę edycji genów CRISPR/Cas9 wyłączono geny związane z wirusem. Komórki, które utraciły gen ważny dla replikacji wirusa, były w mniejszym stopniu infekowane, natomiast komórki, w których wyłączono geny przeciwwirusowe, obserwowano wzrost infekcji.

To naprawdę świetny dowód na to, że kroki i procesy, które podjęliśmy w celu przeprowadzenia badań były solidne i dobrze przemyślane. Fakt, że prawie połowa znalezionych genów została odkryta wcześniej, zwiększa zaufanie do naszego zbioru danych. Najciekawsze jest to, że ponad połowa z tych genów – 46 – nie była nigdy wcześniej badana w kontekście infekcji HIV, więc stanowią one nowe potencjalne ścieżki terapeutyczne, które warto sprawdzić. Judd Hultquist

Przeprowadzone badania wskazują, że w przyszłości będzie można stworzyć badania przesiewowe obejmujące cały genom, wskazujące na czynniki sprzyjające replikacji wirusa HIV. To z kolei może być przydatne do stworzenia nowych strategii leczenia infekcji.