Technologia CCS Air Products

Air Products wdraża swoją innowacyjną technologię w pierwszym na świecie testowym projekcie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w elektrowni Schwarze Pumpe firmy Vattenfall

Firma Air Products ogłosiła, że opracowany przez nią system wychwytywania, oczyszczania i kompresji dwutlenku węgla został właśnie uruchomiony w placówce rozwojowo-badawczej Schwarze Pumpe firmy Vattenfall AB w Niemczech. System ten odgrywa kluczową rolę w pierwszym na świecie testowym projekcie wychwytywania i oczyszczania dwutlenku  węgla. 5 maja 2011 roku w zakładzie Vattenfall, jednej z wiodących firm energetycznych w Europie, odbyła się uroczysta inauguracja projektu spalania tlenowego CO2 (Oxyfuel), zaliczanego do najważniejszych przedsięwzięć tego typu na świecie. W trakcie tego trzyletniego projektu testowego technologia Air Products będzie stosowana przede wszystkim w procesie oczyszczania i kompresji gazu spalinowego.
 
„Firma Air Products od dziesięcioleci pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie technologii spalania paliwa w tlenie. Jednym z naszych celów, realizowanych poprzez współpracę z wiodącymi firmami na świecie, jest opracowanie technologii, która zmniejszy koszt wychwytywania dwutlenku węgla. Współpraca z Vattenfall, liderem w dziedzinie wychwytywania dwutlenku węgla, stanowi dla nas możliwość, aby zaprezentować nasze wyjątkowe kompetencje w zakresie oczyszczania i kompresji dwutlenku węgla. W technologiach tych tkwi potencjał, który pomoże w osiągnięciu celów w zakresie ochrony środowiska na całym świecie” – powiedział David J. Taylor, wiceprezes Air Products ds. projektów energetycznych.

„Zwiększenie efektywności to jedno z głównych zadań w rozwoju technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla CCS (ang. carbon capture and sequestration). W ciągu kilku lat technologia ta stanie się konkurencyjna na rynku i aby osiągnąć ten cel, potrzeba jeszcze wielu działań naukowo-badawczych. Dlatego istotne jest, aby firmy takie jak Air Products i Vattenefall łączyły swoje siły i wspólnie pracowały nad projektami takimi, jak ten zainaugurowany dzisiaj” – powiedział Hubertus Altmann, dyrektor sekcji ds. elektrowni Vattenfall w Niemczech, który jest bardzo zadowolony z transatlantyckiej współpracy.

W ośrodku Schwarze Pumpe w Niemczech Air Products wykorzystuje gaz spalinowy pozyskany bezpośrednio z kotłów zainstalowanych w zakładzie testowym Vattenfall o mocy 30 MW. Dwutlenek węgla jest oczyszczany i kompresowany w stopniu umożliwiającym jego składowanie lub wtórne zastosowanie w procesie ulepszonego wydobycia ropy naftowej (EOR). W opatentowanej przez Air Products technologii kompresji gazu kwaśnego (sour compression technology) wykorzystuje się proces kompresji wieloetapowej, który umożliwia usunięcie zanieczyszczeń. Pozwala to nie tylko na oszczędności w procesie spalania tlenowego, ale także minimalizuje ilość substancji kwasowych, które odgrywają istotną rolę w procesie wychwytywania dwutlenku węgla zapobiegając korozji. W trakcie tego testowego przedsięwzięcia zademonstrowany zostanie proces efektywnego oczyszczania dwutlenku węgla, jak również eliminacji gazów obojętnych, w szczególności tlenu. Ponadto, zastosowanie znajdzie nowatorska technologia membranowa, dzięki której można odseparować nawet 98% dwutlenku węgla.