Telewizja pogarsza sprawność umysłową

Telewizja ogłupia – naukowcy mają na to kolejny dowód.

Naukowcy z USA przeprowadzili długofalowe badanie, w czasie którego obserwowali uczestników przez ponad 25 lat. W badaniu wzięło udział ponad 3 tys. osób w wieku 18-30. Przez 25 lat osoby te regularnie wypełniały kwestionariusze nt. czasu spędzanego przed telewizorem i swojej aktywności fizycznej. 

Na koniec, gdy uczestnicy mieli ok. 45-55 lat, wykonywano testy pamięci werbalnej, szybkości przetwarzania informacji oraz funkcji wykonawczych.

Wnioski są jednoznaczne –  osoby, które oglądały telewizję przez ponad trzy godziny dziennie (blisko 11 proc. uczestników) gorzej wypadały podczas testów funkcji poznawczych w zakresie szybkości przetwarzania informacji i funkcji wykonawczych, jednak nie zaobserwowano różnicy podczas testów pamięci słuchowej. Mała aktywność fizyczna (ponad 16 proc. uczestników) również miała związek z obniżoną sprawnością umysłową. W przypadku osób oglądających zbyt dużo telewizji i jednocześnie prowadzących siedzący tryb życia prawdopodobieństwo obniżenia sprawności umysłowej wzrastało dwukrotnie.

“Biorąc pod uwagę, że obecnie coraz więcej młodych osób spędza zbyt dużo czasu w pozycji siedzącej i przed ekranem telewizora lub komputera, te wnioski powinny skłonić do refleksji nad funkcjonowaniem kolejnych pokoleń” – komentują autorzy badania. Badania opublikowało pismo “JAMA Psychiatry”.