Ważna jest obserwacja siebie i ocena efektów swoich działań, które też świadczą o tym, z jakiej inteligencji najczęściej korzystasz i dzięki której osiągasz sukcesy. Wyniki testu traktuj jako sugestie: co możesz w sobie rozwijać lub na jakich mocnych stronach polegać. Test nie był sprawdzany pod kątem trafności i rzetelności. Traktuj go raczej jako narzędzie rozwojowe.

Odpowiedz na każde pytanie. Wybieraj odpowiedzi, które są najbliższe temu, jak byś się zachował/zachowała w rzeczywistości i jak myślisz.

 »    Pytanie 1

Jak poprawnie przeczytać datę 13.09.2013?
(a)    Trzynasty września dwa tysiące trzynastego
(b)    Trzynasty wrzesień dwa tysiące trzynasty
(c)    Trzynastego września dwutysięcznego trzynastego

 »    Pytanie 2
Stoisz o godzinie 12.00 twarzą do słońca. Idziesz sto kroków przed siebie, potem skręcasz w lewo o 90 stopni  i idziesz sto kroków przed siebie, skręcasz o 90 stopni w lewo i idziesz 50 kroków przed siebie, potem obracasz się o 180 stopni i robisz 2 kroki przed siebie. W którym kierunku patrzysz?
(a)    Północ
(b)    Południe
(c)    Wschód

 »    Pytanie 3
Kiedy ktoś śpiewa, zazwyczaj potrafisz rozróżnić, czy fałszuje?
(a)    Tak, bez problemu.
(b)    Nie bardzo, nie mam wrażliwego słuchu.
(c)    Tylko w piosenkach, które znam.

 »    Pytanie 4
Szef udzielił ci nagany i kazał poprawić raport na jutro. Jak reagujesz?
(a)    Frustruję się, opanowują mnie złe myśli. Źle śpię w nocy.
(b)    Denerwuję się i złoszczę. Potem dzwonię do koleżanki, żeby odreagować i zabieram się za robotę.
(c)    Choć to trudne, potrafię zrozumieć jego punkt widzenia, koncentruję się na zadaniu.