Ważna jest obserwacja siebie i ocena efektów swoich działań, które też świadczą o tym, z jakiej inteligencji najczęściej korzystasz i dzięki której osiągasz sukcesy. Wyniki testu traktuj jako sugestie: co możesz w sobie rozwijać lub na jakich mocnych stronach polegać. Test nie był sprawdzany pod kątem trafności i rzetelności. Traktuj go raczej jako narzędzie rozwojowe.

Odpowiedz na każde pytanie. Wybieraj odpowiedzi, które są najbliższe temu, jak byś się zachował/zachowała w rzeczywistości i jak myślisz.

 »    Pytanie 1
Jak poprawnie przeczytać datę 13.09.2013?
(a)    Trzynasty września dwa tysiące trzynastego
(b)    Trzynasty wrzesień dwa tysiące trzynasty
(c)    Trzynastego września dwutysięcznego trzynastego

 »    Pytanie 2
Stoisz o godzinie 12.00 twarzą do słońca. Idziesz sto kroków przed siebie, potem skręcasz w lewo o 90 stopni  i idziesz sto kroków przed siebie, skręcasz o 90 stopni w lewo i idziesz 50 kroków przed siebie, potem obracasz się o 180 stopni i robisz 2 kroki przed siebie. W którym kierunku patrzysz?
(a)    Północ
(b)    Południe
(c)    Wschód

 »    Pytanie 3
Kiedy ktoś śpiewa, zazwyczaj potrafisz rozróżnić, czy fałszuje?
(a)    Tak, bez problemu.
(b)    Nie bardzo, nie mam wrażliwego słuchu.
(c)    Tylko w piosenkach, które znam.

 »    Pytanie 4
Szef udzielił ci nagany i kazał poprawić raport na jutro. Jak reagujesz?
(a)    Frustruję się, opanowują mnie złe myśli. Źle śpię w nocy.
(b)    Denerwuję się i złoszczę. Potem dzwonię do koleżanki, żeby odreagować i zabieram się za robotę.
(c)    Choć to trudne, potrafię zrozumieć jego punkt widzenia, koncentruję się na zadaniu.

 »    Pytanie 5
Co wyraża twarz na obrazku?
(a)    Złość
(b)    Lekkie zdenerwowanie
(c)    Obrzydzenie

Co wyraża twarz na obrazku? (Fot. Corbis)

 »    Pytanie 6
Jaka/i jesteś w tańcu?
(a)    Tak tylko podryguję. Tańczę przeważnie z jednym partnerem/partnerką.
(b)    Z częścią ludzi tańczyć po prostu się nie da!
(c)    Świetnie porozumiem się na parkiecie z różnymi partnerkami/partnerami.

 »    Pytanie 7
Basen wypełnia się cały z rury nr 1 w ciągu 10 godz., a z rury nr 2 w ciągu 15 godz. W jakim czasie basen napełni się z dwóch rur jednocześnie?
(a)    12,5 godz.
(b)    8 godz.    
(c)    6 godz.

 »    Pytanie 8
Rozwiąż zadanie: przed urodzinami Oli jej przyjaciele: Michał, Ala i Krzysiek postanowili, że razem złożą się na prezent dla niej. Każdy z nich dał 20 zł, czyli razem mieli 60 zł. Michał się zgłosił, że kupi prezent. Kiedy już to zrobił z 60 zł  zostało mu jeszcze 10 zł. Pomyślał, że weźmie 4 zł za drogę, a resztą się podzielą. Oddał więc każdemu po 2 zł. Po oddaniu okazało się, że każdy złożył się po 18 zł: Michał, Ala i Krzysiek (bo każdy dostał 2 zł reszty). A to daje 54 zł. Dodajmy jeszcze 4 zł, które wziął Michał. Wychodzi 58 zł. Gdzie jest 2 zł? Wybierz zdanie prawdziwe.
(a)    W ogóle nie brakuje 2 zł.
(b)    Michał dał w sumie tylko 16 zł na prezent.
(c)    Ala i Krzysiek stracili w sumie (zaokrąglając) po 23 zł.

 »    Pytanie 9
Jeśli mam się przemieścić między dwoma odległymi miejscami w mojej miejscowości…
(a)    Przeważnie umiem wyobrazić sobie drogę, ale nie zawsze jest to takie łatwe – czasem muszę pokrążyć.
(b)    Raczej potrafię z łatwością wybrać najkrótszą drogę.
(c)    Najczęściej sprawia mi to dużą trudność.

 »    Pytanie 10
Zanuć fragment biesiadnej pieśni: „Gdybym miał gitarę”. Ile w nim jest różnych dźwięków?
(a)    3
(b)    Tak naprawdę to nie wiem.
(c)    5