Ważna jest obserwacja siebie i ocena efektów swoich działań, które też świadczą o tym, z jakiej inteligencji najczęściej korzystasz i dzięki której osiągasz sukcesy. Wyniki testu traktuj jako sugestie: co możesz w sobie rozwijać lub na jakich mocnych stronach polegać. Test nie był sprawdzany pod kątem trafności i rzetelności. Traktuj go raczej jako narzędzie rozwojowe.

Odpowiedz na każde pytanie. Wybieraj odpowiedzi, które są najbliższe temu, jak byś się zachował/zachowała w rzeczywistości i jak myślisz.

 »    Pytanie 1

Jak poprawnie przeczytać datę 13.09.2013?
(a)    Trzynasty września dwa tysiące trzynastego
(b)    Trzynasty wrzesień dwa tysiące trzynasty
(c)    Trzynastego września dwutysięcznego trzynastego

 »    Pytanie 2
Stoisz o godzinie 12.00 twarzą do słońca. Idziesz sto kroków przed siebie, potem skręcasz w lewo o 90 stopni  i idziesz sto kroków przed siebie, skręcasz o 90 stopni w lewo i idziesz 50 kroków przed siebie, potem obracasz się o 180 stopni i robisz 2 kroki przed siebie. W którym kierunku patrzysz?
(a)    Północ
(b)    Południe
(c)    Wschód