»    Pytanie 23
Gdybyś miał(a) zrobić karmnik dla ptaków…
(a)    Pewnie od razu bym uderzył(a) się w palec, nie bardzo umiem posługiwać się narzędziami.
(b)    Bez problemu go zrobię, mam zdolności manualne.
(c)    Z trudnością, ale go wykonam.

 »    Pytanie 24
Z liter wyrazu ELEKTROWNIA ułóż jak najwięcej wyrazów. Każdej litery można użyć tylko raz. W każdym nowym wyrazie możesz używać liter od początku. Wyrazy odmienione też się liczą. Policz, ile słów ułożyłaś/ułożyłeś.